Wat zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe cao?

Zomer 2021

Wat zijn de belangrijkste punten uit de nieuwe cao?

Net voor de zomer spraken vakbonden en werkgevers een nieuwe cao af. Lonen gaan omhoog; standkachels en standairco’s worden verplicht in nieuwe auto’s, er komen afspraken over eerder stoppen met werken.

 

Hieronder de belangrijkste punten.

Looptijd
De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De cao gaat dus met terugwerkende kracht in.

Loon
Lonen in de loonschalen A’ tot en met H en de brutotoeslagen gaan per 1 juli 2021 met 3,5 procent omhoog.
Per 1 januari 2022 gaan de lonen en de brutotoeslagen in deze loonschalen met 3,25 procent omhoog.

Verblijfkostenvergoeding
De verblijfkosten gaan per 1 juli 2021 met 2,7 procent omhoog.
Per 1 januari 2022 worden de verblijfskosten aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. De aanpassing bedraagt maximaal 3,25 procent.

Rolcontainers
Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe het werken met rolcontainers kan worden verbeterd. Dit onderzoek moet uiterlijk 1 juli 2022 afgerond zijn. De uitslag wordt vastgelegd in de Arbocatalogus.

Standkachel en standairco
In die Arbocatalogus komt ook een richtlijn over standkachels en standairco’s. Nieuwe auto’s moeten met ingang van 1 juli 2021 voorzien zijn van een standkachel en een standairco als de chauffeur de vrachtwagen gebruikt voor de wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust.

Eerder stoppen met werken
Werkgevers en vakbonden spreken af dat ze een regeling opstellen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Die regeling gaat gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 en is bestemd voor werknemers geboren in de jaren 1955 tot en met 1961. Over de voorwaarden van deze regeling worden er in 2021 nadere afspraken gemaakt.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)
Het PKB wordt een keuze, de verplichte regeling vervalt. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen.

18 atv-dagen oud KNV-bedrijven
De hierbij horende korting op de lonen zal per 1 juli 2021 verlaagd worden van 0,75 procent naar 0,4 procent. De hoogte van de korting per 1 januari 2022 wordt vastgelegd op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021.

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.


Hier staan alle artikelen van TON over de cao.

 


Vragen?

Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022
kijk op caonaleving.nl
of mail naar transport@fnv.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *