Hier vind je het antwoord op de belangrijkste CAO-vragen van TON-lezers. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail en TON laat het voor je uitzoeken.

Als je koerier of pakketbezorger bent, geldt de cao beroepsgoederenvervoer dan ook voor jou?
En zo ja, waar heb je dan recht op?

Check dit eerst:

Wanneer valt een koeriersbedrijf onder de cao?

1. Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

2. Je werkgever heeft één of meer NIWO-vergunningen: een verplichte vergunning voor nationaal en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg.

of:

Er is geen NIWO-vergunning, maar je werkgever vervoert wel goederen voor anderen van A naar B, tegen een vergoeding én over de weg. Ook dan geldt de cao beroepsgoederenvervoer.

2 x ‘ja’?

Je valt onder de cao voor beroepsgoederenvervoer!

Heb je ‘ja’ gezegd bij 1? En geldt voor jou een van de situaties bij vraag 2? Dan geldt de cao ook voor het koeriersbedrijf waar jij werkt. En dus heb je recht op wat er in de cao staat.

Dit zijn jouw rechten:

1. Je hebt een loongarantie voor het aantal uren in je contract. Heb je een fulltime contract (40 uur per week) en heb je in de ene week 35 en in de andere week 45 uur gewerkt? Dan heb je recht op vijf overuren. Die worden uitbetaald voor 130%. Je werkgever moet die 35 uur in de eerste week zelf aanvullen tot 40 uur. Dit komt omdat overuren per week moeten worden berekend, dus niet per vier weken of per maand.

2. Je hebt recht op een verblijfskostenvergoeding als je langer dan vier uur van je standplaats bent. Je krijgt dan vaste bedragen aan onkostenvergoeding. Ook al heb je deze kosten in werkelijkheid niet gemaakt.

3. Op zaterdag heb je recht op een toeslag van 50% boven op je uurloon. Dus je ontvangt dan 150% in totaal. Maar soms zit het nét iets anders. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 40 uur per week en werk je van maandag tot en met vrijdag minder dan 40 uur? Dan mag je werkgever het tekort aan uren verrekenen met je zaterdaguren.

Een rekenvoorbeeld

Als je een contract hebt voor 40 uur per week en op maandag tot en met vrijdag 35 uur werkt en op zaterdag 8 uur, heb je recht op:

 • Je basisloon (40 uur x 100%)
 • 3 zaterdaguren à 150%
 • 5 x zaterdagtoeslag à 50%

De 5 uur die je doordeweeks tekort kwam, wordt aangevuld met het 100%-gedeelte van de zaterdaguren. Je krijgt voor die
5 zaterdaguren in totaal wel 150%, alleen zit 100% daarvan al in je basisloon verwerkt en krijg je daarnaast nog 5 x 50% zaterdagtoeslag.

4. Je bent minimaal ingedeeld in loonschaal C als je rijdt in een wagen waar rijbewijs B voor nodig is.

5. Je hebt recht op een minimumvakantiebijslag gebaseerd op loonschaal D, trede 1. Is je loon C0, C1 of C2? Ook dan heb je recht op de vakantiebijslag gebaseerd op D1. Want D1 is hoger dan C0, C1 en C2.


Vragen over de cao? Bel dan tijdens kantooruren gratis met de Stichting VNB op 0800-0225022.

kijk op www.caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Afspraken en regels over jeugdlonen 2022

Per 1 juli 2022 zijn de minimumjeugdlonen veranderd. Ben jij 20 jaar of jonger? Dan gelden er nieuwe afspraken en regels.

Het wettelijk minimumloon is gestegen. En dat betekent dat sommige minimumjeugdlonen omhoog zijn gegaan. Andere niet. Hoe zit dat precies?

Minimumjeugdlonen die omhoog zijn gegaan

Je hebt recht op ten minste een percentage van het minimumloon als je 20 jaar of jonger bent en:

 • je hebt geen geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, of
 • je hebt geen wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan, of
 • je hebt wél een van deze officiële papieren, maar je hebt ze niet nodig voor de uitvoering van je werk.

Geldt dit voor jou? Dan heb je per 1 juli 2022 ten minste recht op:

Ben je jarig geweest? Dan gaat de hogere beloning in op de eerste dag van de betalingsperiode die volgt op jouw verjaardag.

Minimumjeugdlonen die niet omhoog zijn gegaan

Het wettelijk minimumloon is gestegen. Maar in de cao per 1 juli 2022 is geen loonsverhoging opgenomen. Is jouw jeugdloon gebaseerd op de cao-lonen, dan verandert er dus niets in jouw loon. Dat is zo in deze gevallen:

 • je hebt een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, en je hebt dit nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden, of
 • je hebt het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan en je hebt dit nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Geldt dit voor jou? Dan heb je per 1-7-2022 ten minste recht op een percentage van trede 0 van de cao-loonschaal die hoort bij jouw functie, met als maximum loonschaal D:

leeftijd percentage loonschaal A loonschaal B loonschaal C loonschaal D

Op officiële feestdagen in Nederland hoef je normaal gesproken niet te werken. Ook niet als zo’n feestdag op een doordeweekse dag valt. Maar er zijn uitzonderingen. Als het soort werk dat je doet of het belang van de onderneming waar je werkt dat vereist, kan je werkgever je vragen om toch te werken op een officiële feestdag. En dat zul je dan moeten doen. Dan krijg je wel extra loon. Zo is het geregeld in de cao Beroepsgoederenvervoer.

Zeven feestdagen buiten weekend

Nederland kent een aantal feestdagen die niet in het weekend vallen: Tweede Paasdag (een maandag in maart of april), Hemelvaartsdag (altijd een donderdag tussen eind april en begin juni) en Tweede Pinksterdag (een maandag in mei of juni). Dat zijn de christelijke feestdagen. Ook Eerste en Tweede Kerstdag (op 25 en 26 december) zijn natuurlijk christelijke feestdagen. Die kunnen soms wel (deels) in een weekend vallen.

Dan zijn er nog een paar ‘nationale’ feestdagen. Nieuwjaarsdag en Koningsdag (27 april) kunnen ook in een weekend vallen, maar als het een werkdag is ben je vrij. Bevrijdingsdag (5 mei) is in de meeste cao’s, ook in die van ons, alleen eens in de vijf jaar een vrije dag. De eerstvolgende keer is dat zo in 2025. En ook Bevrijdingsdag kan natuurlijk een weekenddag zijn.

Extra betaling

Moet je werken op een van die feestdagen? Dan moet je meer betaald krijgen dan alleen maar voor de uren die je op zo’n dag werkt. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden. Een toeslag van 100 procent. Dat betekent dus twee keer je uurloon. Je kunt ook kiezen voor een extra vrije dag van acht uur. Die moet je dan wel binnen acht weken opnemen.

Feestdagen in het weekend

Valt een van die feestdagen op een zaterdag of zondag? Dan krijg je ‘alleen’ maar dubbel betaald. Dus een toeslag van 100 procent. Daar komt de extra betaling voor werken op een weekenddag dus niet nog eens bovenop.

11 vragen en antwoorden over de verblijfkostenvergoeding, ook wel bekend als de onkostenvergoeding of ‘het koffiegeld’.

 1. Ik was laatst na 3 uur weer terug op de standplaats. Ik kreeg hiervoor geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dit?
  Ja
  . Alleen bij ritten langer dan 4 uur heb je recht op verblijfkostenvergoeding.
 2. Moet ik over de verblijfkostenvergoeding belasting betalen?
  Nee. Het is een nettovergoeding.
 3. Als ik een meerdaagse rit maak, krijg ik voor de nachturen geen toeslag betaald. Klopt dat?
  Ja. Maar je verblijfkostenvergoeding loopt dan wel door.
 4. Mijn werkgever heeft 2 vestigingen, vlak bij elkaar, maar niet op hetzelfde adres. Hij zegt dat beide vestigingen mijn standplaats zijn. Klopt dit?
  Nee. Je standplaats kan maar op 1 adres zijn.
 5. Mijn werkgever zegt dat ik 2 standplaatsen heb. Kan dat?
  Nee. Je kunt maar 1 standplaats hebben.
 6. Ik kan bij de klant koffiedrinken. Heb ik dan nog recht op verblijfkostenvergoeding?
  Ja. Alleen het feit dat je bij een klant koffie, thee of soep kunt krijgen, betekent nog niet dat je geen recht hebt op verblijfkostenvergoeding.
 7. Mijn verblijfkostenvergoeding stopt als ik op mijn standplaats kom om te koppelen en begint weer te lopen zodra ik weer van de standplaats vertrek. Klopt dat?
  Ja. Je hebt geen recht op verblijfkostenvergoeding zo lang je op de standplaats verblijft.
 8. Op de boot betaalt mijn werkgever geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dat?
  Nee. Verblijfkostenvergoeding loopt door zo lang je niet terug bent op de standplaats. Dus ook als je ligt te slapen of op de boot zit.
 9. Mijn standplaats is gewijzigd en mijn werkgever moet gedurende een jaar de extra reistijd en extra reiskosten betalen. Geldt dat ook voor de verblijfkostenvergoeding?
  Nee. De verblijfkostenvergoeding wordt vanaf het moment van standplaatswijziging berekend vanaf de nieuwe standplaats.
 10. Tijdens mijn rit pauzeer ik. Loopt de verblijfkostenvergoeding dan door?
  Ja. De verblijfkostenvergoeding begint te lopen op het moment dat je van de standplaats vertrekt en loopt door tot het moment dat je weer terugkeert op de standplaats.
 11. Krijg ik ook verblijfkostenvergoeding als ik dubbelbemand rijd en ik rijd op dat moment zelf niet?
  Ja. De verblijfkostenvergoeding wordt betaald als je als werknemer onderweg bent. Dus ook als je dubbelbemand rijdt en je rijdt op dat moment niet en ook als je als bijrijder werkt.

Vragen over de verblijfkostenregeling of andere cao-zaken? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

In een cao staan verschillende regels. De ene is een verplichting waar jij je als werknemer aan moet houden. Een andere regel gaat juist over iets waarop je als werknemer recht hebt. Dat zijn de verplichtingen van je werkgever. Wat zijn de belangrijkste regels?

Je arbeidsovereenkomst

De cao schrijft voor welke afspraken er minimaal in je arbeidsovereenkomst moeten staan. Dat zijn zaken die redelijk voor de hand liggen. Zoals welke functie je gaat uitoefenen en voor hoeveel uur per week je dit gaat doen. Daarnaast moet je standplaats in je arbeidsovereenkomst vermeld worden. De standplaats is de plek waar of vanuit waar jij je werk gaat doen. Dit kan het kantoor van je werkgever zijn. Maar bijvoorbeeld ook je huisadres. Of een depot, of het adres van een klant van je werkgever. Het kan maar één adres zijn. Je standplaats is onder andere belangrijk voor de berekening van de vergoeding van verblijfkosten.

Je loon

Verder moet in je arbeidsovereenkomst staan welk loon je gaat verdienen. Je werkgever is ook verplicht dat loon op tijd uit te betalen. Jouw basisloon moet betaald worden vóór het einde van je 4-wekenperiode of vóór het einde van de maand. Je overuren moeten uiterlijk betaald worden in de periode volgend op de periode waarin je deze overuren (of andere toeslaguren) hebt gemaakt. Dus in januari ontvang je het basisloon van januari en je overuren en andere toeslaguren van december.

Je administratie

Wanneer het loon wordt uitbetaald, moet je een loonstrook ontvangen. Bij je loonstrook hoort een geschoonde uitdraai te zitten van je boordcomputer (als je daar eenmalig om gevraagd hebt). De ongeschoonde uitdraai moet je altijd krijgen, na iedere rit. Hierop staat zonder correcties wat jij hebt ingevoerd in je boordcomputer. Werk je met handgeschreven urenstaten? Dan moeten deze getekend worden en moet je een kopie van dit overzicht krijgen.

Je cao-boekje

Je werkgever moet de kosten van je rijbewijskeuring betalen en de kosten van je bestuurderskaart. Om te zorgen dat je na kunt lezen aan welke regels jij en je werkgever zich moeten houden, moet hij je kosteloos een exemplaar van de cao geven. En zo zijn er nog meer verplichtingen die je werkgever heeft.

Kom je er niet uit? Of heb je andere vragen? Bel dan tijdens kantooruren gratis met Stichting VNB 0800 02 25 022. Of mail naar transport@fnv.nl

De verplichte PKB-regeling is gestopt. Een aantal jaren geleden kwam het persoonlijk keuze budget (PKB) in de cao. Die regeling betekende dat je twee of meer bovenwettelijke vakantiedagen kon inruilen voor brutoloon. Dit bedrag kwam dan in een persoonlijk ‘PKB-potje’. Je kon er vakantiedagen mee kopen, het geld laten uitbetalen of er een zelfgekozen opleiding of cursus mee betalen.

De praktijk

In de praktijk bleek dat het tegoed vooral gebruikt werd om vakantiedagen mee te kopen, of het te laten uitbetalen. Voor werkgevers was het een administratieve belasting om per medewerker het tegoed bij te houden.

Vrijwillige voortzetting van PKB-regeling is mogelijk

Eigenlijk was het PKB voor niemand interessant genoeg. Daarom is de verplichte PKB-regeling uit de huidige cao verdwenen. Wel is het nog mogelijk om de regeling vrijwillig voort te zetten. Die vrijwilligheid geldt dan wel voor beide partijen. Dat betekent dus dat werkgever én werknemers binnen een bedrijf het moeten willen.

Heb jij nog een tegoed staan in jouw PKB-potje?

Controleer of je nog een tegoed hebt staan. Als dat zo is, geef dan bij je werkgever aan wat ermee gedaan moet worden: omzetten in verlof of laten uitbetalen.

Het handige boekje “Cao Beroepsgoederenvervoer 2021 tot 2023” krijg je van je werkgever. Mocht dat niet het geval zijn, dan kun je het ook aanvragen bij de vakbonden:

– FNV Transport en Logistiek: 0800 02 25 022 en transport@fnv.nl
digitale versie via https://www.fnv.nl/cao-sector/vervoer/transport-logistiek/cao-beroepsgoederenvervoer-tln

– CNV Vakmensen: 030 75 11 022
digitale versie via cnvvakmensen.nl/vervoer/vervoer-en-logistiek/cao-beroepsgoederenvervoer/

Per 29 september 2021 is de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen algemeen-verbindend verklaard.

Wat houdt algemeen-verbindend verklaren in?

Dit betekent dat een cao op alle bedrijven en werknemers in de bedrijfstak van toepassing is.

Wie verklaart de cao algemeen-verbindend?

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Zijn er werkgevers waarvoor de algemeen-verbindend-verklaring niet geldt?

Ja, maar alleen werkgevers die al onder een andere cao vallen. Dat kan een bedrijfstak-cao zijn, zoals vroeger Goederenvervoer Nederland (KNV), of een bedrijfs-cao, zoals van DHL.

Wordt de hele cao algemeen-verbindend verklaard?

Nee. Eigenlijk is het zo dat bepalingen van de cao algemeen-verbindend worden verklaard. Een klein aantal bepalingen wordt niet algemeen verbindend verklaard. Belangrijke bepalingen over loon, vakantiebijslag, ziekengeld en verblijfkostenvergoeding zijn overigens wel algemeen verbindend verklaard.

Tijdens je vakantie wordt je basisloon doorbetaald. Dat weet iedereen. Maar sinds 2019 heb je ook recht op een aanvulling op dat basisloon. En dat is nog niet bij iedereen bekend. Goed om het dus even te checken.

In de Cao Beroepsgoederenvervoer staat dat je werkgever je voor de meeste vakantiedagen een aanvulling moet betalen boven op je basisloon. Werk je fulltime? Dan heb je voor 20 van je wettelijke vakantiedagen en 2 van je bovenwettelijke vakantiedagen recht op zo’n aanvulling. Werk je parttime, dan heb je er naar evenredigheid recht op.

Waarde van vakantiedag

De waarde van de vakantiedag bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. 100 procent van je basisloon. Werk je fulltime, dan is dat 8 uur voor een vakantiedag.
 2. 100 procent van je persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag (mits je deze toeslagen altijd al krijgt).
 3. Het gemiddelde bedrag dat je in het voorgaande kalenderjaar hebt ontvangen aan toeslagen voor zaterdag- en zondaguren, toeslagenmatrix, vuilwerktoeslag, koudetoeslag, consignatievergoeding, reisuren voor werknemers op mobiele kranen en de onregelmatigheidstoeslag. En daar dan vervolgens 90 procent van.
 4. Het gemiddelde bedrag dat je in het voorgaande kalenderjaar hebt gekregen aan vergoeding voor overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze meer zijn dan 40 uur per week. Deze vergoeding telt voor maximaal 22,75 procent van je functieloon mee.

Als je gebruik maakt van de VNB Looncheck App kun je de waarde van een vakantiedag makkelijk berekenen.

Waarde bepalen

Om de waarde van de vakantiedagen in 2021 te kunnen bepalen, kijkt je werkgever dus naar de toeslagen en vergoedingen die je in 2020 hebt gekregen. Het bedrag dat daaruit komt, is het bedrag dat je in 2021 per vakantiedag (althans voor 22 vakantiedagen) aan aanvulling krijgt. Uitzondering hierop zijn de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag, omdat dit vaste en structurele toeslagen zijn.

Loonstrook bekijken

Hoe weet je nu of je genoeg loon hebt gekregen wanneer je een vakantiedag hebt opgenomen? Pak je loonstrook erbij en kijk of je überhaupt een aanvulling hebt gehad. Als je alleen je basisloon terug kunt vinden, terwijl je in 2020 wel toeslagen en vergoedingen hebt gehad, is er dus iets misgegaan. 

Kom je er niet uit? Bel dan tijdens kantooruren gratis met 0800 022 50 22 of mail naar transport@fnv.nl

Net voor de zomer spraken vakbonden en werkgevers een nieuwe cao af. Lonen gaan omhoog; standkachels en standairco’s worden verplicht in nieuwe auto’s, er komen afspraken over eerder stoppen met werken.

Hieronder de belangrijkste punten. 

Looptijd

De looptijd van de nieuwe cao is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022. De cao gaat dus met terugwerkende kracht in.

Loon

Lonen in de loonschalen A’ tot en met H en de brutotoeslagen gaan per 1 juli 2021 met 3,5 procent omhoog.

Per 1 januari 2022 gaan de lonen en de brutotoeslagen in deze loonschalen met 3,25 procent omhoog.

Verblijfkostenvergoeding

De verblijfkosten gaan per 1 juli 2021 met 2,7 procent omhoog.

Per 1 januari 2022 worden de verblijfskosten aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021. De aanpassing bedraagt maximaal 3,25 procent. 

Rolcontainers

Gedurende de looptijd van de cao wordt onderzocht hoe het werken met rolcontainers kan worden verbeterd. Dit onderzoek moet uiterlijk 1 juli 2022 afgerond zijn. De uitslag wordt vastgelegd in de Arbocatalogus.

Standkachel en standairco

In die Arbocatalogus komt ook een richtlijn over standkachels en standairco’s. Nieuwe auto’s moeten met  ingang van 1 juli 2021 voorzien zijn van een standkachel en een standairco als de chauffeur de vrachtwagen gebruikt voor de wettelijke dagelijkse en/of wekelijkse rust.

Eerder stoppen met werken

Werkgevers en vakbonden spreken af dat ze een regeling opstellen om eerder stoppen met werken mogelijk te maken. Die regeling gaat gelden van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025 en is bestemd voor werknemers geboren in de jaren 1955 tot en met 1961. Over de voorwaarden van deze regeling worden er in 2021 nadere afspraken gemaakt.

Persoonlijk Keuze Budget (PKB)

Het PKB wordt een keuze, de verplichte regeling vervalt. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis voort te zetten. Werknemers kunnen niet verplicht worden om hieraan deel te nemen. 

18 atv-dagen oud KNV-bedrijven

De hierbij horende korting op de lonen zal per 1 juli 2021 verlaagd worden van 0,75 procent naar 0,4 procent. De hoogte van de korting per 1 januari 2022 wordt vastgelegd op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. 

De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. 

Vragen? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Heb jij inmiddels je vakantiebijslag ontvangen? Mei is de maand waarin die wordt uitgekeerd. Controleer daarom je loonstrook en kijk dan meteen of de hoogte klopt. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Word je per 4 weken betaald? Dan vermenigvuldig je het loon over de 4de periode met 13. Als je per maand wordt uitbetaald, vermenigvuldig je het loon over de maand april met 12.
De uitkomst deel je door 100 en vermenigvuldig je met 8en dan heb je de correcte vakantiebijslag.
Let op: onder loon wordt niet alleen het functieloon verstaan; het is inclusief een eventuele ploegendiensttoeslag en/of persoonlijke toeslag.

Berekening

Je som ziet er dan als volgt uit:

bij 4-wekenbetaling: loon 4de periode x 13 x 0,08 = vakantiebijslag.

bij maandbetaling: loon april x 12 x 0,08 = vakantiebijslag.

Periode

Vakantiegeld wordt uitbetaald over de periode van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Je ontvangt dus een deel met terugwerkende kracht en een deel vooruit. Als je eerder uit dienst gaat, moet je mogelijk een deel terugbetalen.

Minimum

Je ontvangt in ieder geval altijd het minimum aan vakantiebijslag. Dit bedrag is bij een vier-wekenbetaling 2.100,34 euro bruto (bij een fulltime dienstverband). Bij een maandbetaling staat dit gelijk aan 2.107,45 euro bruto (bij een fulltime dienstverband).

Uitzonderingen

Ben je korter dan een jaar in dienst bij je werkgever of heb je een tijdelijk contract? Dan mag je werkgever jou de vakantiebijslag in twee termijnen uitbetalen. De termijnen zijn dan de maanden mei en november.

Deeltijdwerknemers

Een deeltijdwerknemer krijgt naar rato vakantiebijslag. Maar let op! Als je meestal méér hebt gewerkt dan je contracturen, bijvoorbeeld gemiddeld 40 in plaats van 30 uur, heb je over die 10 (meer-)uren nog recht op extra vakantiebijslag (tot aan het maximum van een fulltimer).

Oproepkrachten

Ben je een oproepkracht? Dan wordt je uurloon vermeerderd met 8 procent vakantiebijslag. Dit krijg je dan in tegenstelling tot een fulltime- of deeltijdwerknemer elke periode/maand uitgekeerd. Je vakantiebijslag is immers bij je uurloon opgeteld.


Vragen? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Net als alle andere werknemers heb je als oproepkracht recht op het uurloon dat hoort bij jouw ervaringsjaren in de loonschaal die op jou van toepassing is. En je hebt ook na elk vol dienstjaar recht op een tredeverhoging. Ook alle toeslagen en vergoedingen, zoals die in de cao zijn opgenomen, gelden voor jou als op oproepkracht.

Verschillen
Toch zijn er verschillen. Voor oproepkrachten geldt artikel 10 van de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg. Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje:

 • Een oproepkracht wordt per uur beloond.
 • Het uurloon wordt vermeerderd met 8 procent vakantiebijslag.
 • Overuren zijn de uren, waarmee de diensttijd van gemiddeld 8 uur per dag wordt overschreden. Gemiddeld betekent dit dat als je 2 dagen in een week werkt de overuren ingaan na 16 uur (2 dagen x 8 uur), bij 3 dagen na 24 uur, enzovoort.
  Let op! Dus niet pas na 40 uur op doordeweekse dagen, zoals van toepassing is op deeltijd- en fulltimewerknemers.

Vakantie en atv?
Heb je als oproepkracht recht op vakantiedagen en atv-dagen? Nee, oproepkrachten hebben op grond van artikel 10 van de cao geen recht op atv-dagen en vakantiedagen, zoals dat in de cao in artikel 67a en 68 is opgenomen.

Wel recht op wettelijke vakantiedagen
Belangrijk om te weten is dat ook een oproepkracht volgens de wet vakantiedagen opbouwt. Deze verlofuren worden berekend aan de hand van de gewerkte uren en het brutoloon. Per jaar heb je recht op 4 keer het aantal uren dat je (gemiddeld) werkt per week.

Zo heeft een fulltime werknemer die 40 uur per week werkt recht op 160 vakantie-uren per jaar (4 x 40 uur). Dit staat gelijk aan 20 vakantiedagen (160 uur delen door 8 uur). Voor een oproepkracht staat van tevoren niet vast hoeveel uren er per week worden gewerkt. Daarom wordt voor de berekening van de opbouw van de vakantierechten met 7,66 procent van het aantal gewerkte uren gerekend.

Berekening opbouw vakantiedagen
Die 7,66 procent wordt als volgt berekend: 20 vakantiedagen delen door 261 werkbare dagen per jaar = 0,0766 x 100= 7,66 procent. Bij 13 gewerkte uren heb je dan recht op 1 vakantie-uur (7,66 procent van 13 uur).

Belangrijkste wetswijzigingen voor oproepkrachten sinds januari 2020:

 • Een oproeptermijn van 4 dagen;
 • Recht op loon bij afzegging of wijziging binnen 4 dagen;
 • Verplicht aanbod van een vaste arbeidsomvang na 12 maanden;
 • Verkorte opzegtermijn voor werknemers die werken op een 0-urencontract.

Volgens de Code 95-richtlijn moet je eens in de 5 jaar verplicht 35 uur nascholing volgen.

Meestal betaalt je werkgever deze nascholing. Maar wat nou als jij je baan bent kwijtgeraakt? Ook dan is het belangrijk om nascholing te volgen. Want je Code 95 heb je nodig als je weer als beroepschauffeur aan de slag wilt gaan.

De sector helpt chauffeurs die werkloos zijn geworden. Heb je vroeger SOOB-premie betaald, dan hoef je niet voor je nascholing te betalen.

Meer weten? Kijk op stlwerkt.nl/stlhelpt of bel 088 2596111.

Wat zijn je rechten als deeltijdwerknemer?

Volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer over de weg ben je een deeltijdwerknemer als je een contract hebt voor minder dan 40 uur per week. In artikel 8 van de cao staan je rechten.

Naar rato vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld

Een deeltijdwerknemer krijgt naar rato vakantiedagen, atv-dagen en vakantiegeld. Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 30 uur per week. Dat is 75 procent van 40 uur. Dan heb jij recht op 75 procent van minimaal 24 vakantiedagen (dus 18 vakantiedagen).
Maar let op! Als je meestal meer hebt gewerkt dan je contracturen, bijvoorbeeld gemiddeld 40 in plaats van 30 uur, dan heb je over die 10 (meer-)uren nog recht op extra vakantiedagen, atv dagen en vakantiebijslag (tot aan het maximum van een fulltimer).

Extra uren per week
Werk je als deeltijdwerknemer in een week meer dan je contracturen? Dan moet je werkgever de extra uren tot aan 40 uur per week tegen 100 procent uitbetalen. Is er in een week te weinig werk voor je? Dan moet je werkgever jou evengoed je contracturen uitbetalen.

Overuren
Ook voor deeltijdwerknemers geldt dat overuren (130 procent) pas beginnen te tellen als je in een week van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur werkt. Heb je in een week 42 uur gewerkt in plaats van de afgesproken 30 uur, dan krijg je 10 uur extra uitbetaald tegen 100 procent en 2 uur tegen 130 procent.

Loon bij arbeidsongeschiktheid
De extra uren tot gemiddeld 40 uur per week tellen mee voor het loon bij ziekte. Voor de bepaling hiervan bereken je het gemiddelde van de extra gewerkte uren (tot 40 uur per week) gedurende de periode van 52 weken voorafgaand aan de eerste ziektedag.

Let op: Je hebt ook recht op doorbetaling van maximaal 7 overuren per week. Dat is inclusief gewerkte zaterdag- en zondaguren. Dit is geregeld in artikel 16 van de cao.

Wil je meer weten of heb je andere vragen over de cao? Bel dan tijdens kantooruren met 0800-0225022 of stuur een e-mail naar transport@fnv.nl

De feestdagen staan voor de deur. In 2020 valt kerstmis op vrijdag en zaterdag. En nieuwjaarsdag op een vrijdag. De kans is daardoor groot dat je (een van deze dagen) aan het werk bent. Wat zijn dan je rechten en plichten op zo’n feestdag? 

Vrij, tenzij

In de cao staat dat er geen arbeid wordt verricht op erkende christelijke en nationale feestdagen. Het uitgangspunt is dus dat je vrij bent op eerste en tweede kerstdag en op nieuwjaarsdag. Maar daarop is een belangrijke uitzondering, namelijk: als de aard of het belang van de onderneming zo groot is, dat je werkgever niet anders kan dan je te vragen te komen werken. Daar moet je dan ook gehoor aan geven. Wel dient je werkgever elk jaar een dienstrooster op te stellen, zodat het werken op feestdagen zoveel mogelijk kan worden gespreid over de werknemers.

Is vrijdag een normale werkdag voor jou en ben je vrij in verband met kerst of nieuwjaarsdag? Dan krijg je – als je fulltime in dienst bent – 8 uur voor elke dag uitbetaald. 

Toeslag of rustdag

Moet je werken tijdens de kerstdagen of op nieuwjaarsdag? Dan moet je uiteraard je diensturen uitbetaald krijgen. Daarnaast kun je kiezen voor 100 procent toeslag bovenop je uurloon. Of je kiest voor een rustdag binnen 8 weken na de feestdagen. Voor die dag krijg je dan 8 diensturen uitbetaald.

Wil je meer weten of heb je andere vragen over de cao? Bel dan tijdens kantooruren met 0800-0225022 of stuur een e-mail naar transport@fnv.nl

2020 telt 53 weken – verdien je daardoor meer?

Eens in de zoveel jaar telt het kalenderjaar 53 weken. Tussen 2 jaren met een 53ste week zitten soms 5, soms 6 jaar. Dat is afhankelijk van wanneer het schrikkeljaar valt. 2020 is weer zo’n jaar met 53 weken. Werknemers die per 4 weken worden betaald, hebben in zo’n jaar recht op 1 week ‘extra’ loon. Werknemers die per maand worden betaald hebben daar geen recht op. Hieronder lees je hoe dat zit.

Uitleg

Een jaar kent 365 of 366 dagen. Dat zijn 52 weken (52 x 7 = 364) plus 1 of 2 dagen. Daardoor is er eens in de zoveel jaar een week 53. In de cao is hiermee rekening gehouden. Werknemers die per maand worden betaald, krijgen elk jaar 12 maandlonen. Werknemers die per 4 weken worden betaald, krijgen in de meeste jaren 13 4-wekenlonen. Dit is dus het loon voor 13 x 4 x 7 = 364 dagen. In een jaar met een week 53 hebben deze werknemers recht op 1 week salaris ‘extra’. Dit is dus ter compensatie van die ene dag die ze in de andere jaren niet uitbetaald krijgen. Het bedrag van 12 x het maandloon komt overeen met 13 x het 4-wekenloon + (ongeveer) 7 uurlonen. Eens in de 5 of 6 jaar zorgt de uitbetaling van week 53 ervoor dat deze 7 uurlonen (op jaarbasis) ineens tot uitbetaling komen (5 of 6 x 7 = ongeveer 40 uurlonen).

Heb je door de coronamaatregelen je nascholing niet kunnen volgen? En zit je daardoor nu met een verlopen Code 95? Geen paniek, want de regels zijn tijdelijk versoepeld. Lees hier hoe dat zit.

Wat is ook alweer Code 95?

Vrachtwagenchauffeurs die hun rijbewijs voor hun beroep gebruiken, moeten een bewijs van vakbekwaamheid hebben. Daarvoor moeten zij een ‘basiskwalificatie’ halen. Als teken van vakbekwaamheid krijgen beroepschauffeurs dan Code 95 op hun rijbewijs. Om die code te behouden, moet je elke vijf jaar tenminste 35 uur nascholing volgen. Sommige chauffeurs hebben door corona niet al die uren kunnen volmaken. En zitten dus met een verlopen Code 95.

Langer geldig

De oplossing voor dit probleem: Code 95 blijft negen maanden langer geldig. Tenminste: aIs je Code 95 is vervallen (of vervalt) tussen 1 februari 2020 en 30 november 2020. Daarbij geldt als ‘vertrekpunt’ de einddatum van Code 95 op je rijbewijs. Vanaf die datum mag je dus nog negen maanden met een verlopen Code 95 doorrijden. (Let op: dit uitstel geldt niet voor chauffeurs die geboren zijn vóór 1 juli 1955 en nog rijden met een vrijstelling voor Code 95.)

Nog in opleiding?

Voor nieuwe chauffeurs, die in opleiding zijn voor de basiskwalificatie, ligt het anders. Als de opleiding is uitgesteld vanwege corona, beschik je nog niet over een bewijs van vakbekwaamheid. Je mag dan niet alvast zonder Code 95 gaan rijden.

Ook cursussen langer geldig

De geldigheid van cursussen die je voor je nascholing gevolgd hebt, wordt ook verlengd. Zo kunnen cursussen uit het begin van je ‘nascholingscyclus’ van vijf jaar blijven meetellen voor het behoud van je Code 95. In onderstaand schema zie je welke termijnen dan gelden.

Cursus gevolgd tussen: Telt mee tot en met:
1 februari 2015 tot en met 15 maart 2015 31 oktober 2020
16 maart 2015 tot en met 30 april 2015 30 november 2020
1 mei 2015 tot en met 30 juni 2015 31 januari 2021
1 juli 2015 tot en met 31 augustus 2015 31 maart 2021
1 september 2015 tot en met 31 oktober 2015 31 mei 2021
1 november 2015 tot en met 30 november 2015 31 juli 2021

Heb je vragen over (cao-)regels? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (bereikbaar op werkdagen) of via transport@fnv.nl. Je kunt voor meer informatie ook kijken op caonaleving.nl

Per 1 juli 2020 zijn de minimumjeugdlonen veranderd. Hieronder zie je wat dat voor jou betekent als je 21 jaar of jonger bent.

Ben je niet in het bezit van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto of het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan? Dan heb je recht op een percentage van het wettelijk minimumloon. Ook wanneer je wel in het bezit bent van één van deze getuigschriften, maar deze niet nodig hebt voor de uitvoering van je werkzaamheden gelden de uurlonen in de tabel direct hieronder:

Leeftijd               % wettelijk minimum                   Bruto uurloon per 1-7-2020

15 jaar                 45%                                                    4,37

16 jaar                 50%                                                    4,85

17 jaar                 56%                                                     5,43

18 jaar                 63%                                                     6,11

19 jaar                 72%                                                     6,98

20 jaar                 83%                                                    8,05

21 jaar                 100%                                                   9,70

Ben je jarig geweest, dan gaat de hogere beloning in op de 1e dag van de betalingsperiode volgend op je verjaardag.

Ben je wel in het bezit van een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto of het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan? En heb je deze ook nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden? Dan heb je recht op een percentage van trede 0 van de cao-loonschaal behorende bij je functie, met als maximum loonschaal D:

Leeftijd                       Percentage     Loonschaal C  Loonschaal D

18 jaar            80%                            9,12                9,71

19 jaar            90%                            10,26              10,93

20 jaar            95%                           10,83              11,53

21 jaar            100%                         11,40              12,14

Heb je vragen over de cao?

Neem dan contact op met stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (bereikbaar op werkdagen) of via transport@fnv.nl.

Je kunt voor meer informatie ook op www.caonaleving.nl kijken.

 

Wat doe je als tijdens je werk anderen niet die anderhalve meter afstand houden? Hoe kom je aan de juiste beschermingsmiddelen?

En nog acht vragen over de praktische kant van werken tijdens de coronacrisis.

 

 

 1. Ik kom bij bedrijven waar ze de anderhalve meter niet overal in acht nemen. Wat kan ik doen?

Spreek de mensen om je heen erop aan. Informeer je werkgever. Hij is ook verantwoordelijk voor jouw veiligheid en gezondheid als je onderweg bent. Spreek het bedrijf waar je komt erop aan (directie, leidinggevende, portier). Ook het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers die op bezoek komen. Dat staat onder andere in artikel 10 van de Arbowet (‘goed gastheer’). Je werkgever en het bedrijf waar je op bezoek komt, dienen de richtlijnen van het RIVM te volgen.

 1. Wat moet ik doen als ik zelf die anderhalve meter afstand niet kan naleven?

Houd zelf altijd anderhalve meter afstand, ook als dat betekent dat het werk even niet kan worden voortgezet. Wacht tot de anderhalve meter er wel is. Dat is geen werkweigering, maar goed werknemerschap. Informeer zo nodig je werkgever. Soms is het in de praktijk niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden. Bedenk dan dat zolang er niet wordt gehoest of geniest, de kans op besmetting klein is. Volg verder de hygiënemaatregelen van het RIVM.

 1. Moet de opdrachtgever zorgen voor voldoende afstand in de wachtruimte?

Ja, de opdrachtgever moet zorgen voor een schone wachtruimte met voldoende mogelijkheid voor de anderhalve meter-regel. Is dat niet het geval, wacht dan buiten totdat je anderhalve meter afstand kunt houden. Of wacht in de vrachtwagen en vraag of de opdrachtgever je kan oproepen zodra er voldoende ruimte is.

 1. Kan mijn werkgever mij verplichten om zelf te zorgen voor beschermingsmateriaal?

Nee, dat kan je werkgever niet. Het is zijn verplichting. Het is voor een werkgever in het algemeen ook minder lastig om aan de juiste beschermingsmiddelen te komen. Dat geldt in het bijzonder voor bedrijven in de vitale transportsectoren (gezondheid, voedsel, brandstof, afval).

 1. Ben ik verplicht een veiligheidshesje van de opdrachtgever te dragen?

Nee, gebruik alleen je eigen veiligheidshesje en geen wisselhesje van het bedrijf waar je komt.

 1. De opdrachtgever vraagt of ik de lading buiten zijn terrein wil zekeren. Is dat toegestaan?

Nee, zeker de lading zoals gebruikelijk op het bedrijfsterrein. Blijft de opdrachtgever weigeren, neem dan contact op met je werkgever.

 1. Ik ben verhuizer en bij aankomst blijkt dat de klant (of een huisgenoot van de klant) verkoudheidsverschijnselen heeft. Hoe moet ik daarmee omgaan?

Ga dan vooral niet naar binnen en schort de werkzaamheden onmiddellijk op. Het is dan niet verstandig om aan het werk te gaan, omdat de klant besmet kan zijn met corona. Daardoor is de kans op overdracht van het virus erg groot. Probeer een nieuwe afspraak te maken met de klant. Vraag aan je werkgever om één dag voor de verhuisdag contact op te nemen met de klant om navraag te doen of er zieken zijn.

Mochten klant of huisgenoten geen klachten hebben, blijf ook dan anderhalve meter afstand houden van de klant.

 1. Ik word verplicht om in de cabine te eten. Mag dat?

Om de anderhalve meter afstand in acht te nemen, kan gevraagd worden om in de cabine te eten. Je moet daaraan dus meewerken, tenzij je buiten de cabine in de open lucht en op afstand van andere personen kunt eten.

 1. Moet mijn werkgever mij op de hoogte brengen wanneer een van mijn collega’s het coronavirus blijkt te hebben?

Nee, op grond van privacywetgeving mag je werkgever jou niet informeren over de gezondheid van jouw collega’s.

 1. Mag ik werk weigeren bij een onveilige werksituatie?

Je mag je werk alleen neerleggen als er ernstig gevaar voor personen aanwezig is en de Inspectie SZW en/of de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) niet tijdig kan optreden. Er is geen direct ernstig gevaar wanneer je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekteverschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met de werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter.

 

Zit jouw vraag er niet tussen? Bel gratis met Stichting VNB: 0800 022 5 022 (bereikbaar op werkdagen). Of mail naar transport@fnv.nl

Je kunt voor informatie ook kijken op caonaleving.nl

Heb je een ‘vitaal beroep’? Kan je werkgever je verplichten verlof op te nemen? En hoe zit het met de rij- en rusttijden?

Hier de meest gestelde vragen en antwoorden over jouw rechten en plichten als werknemer in het beroepsgoederenvervoer in tijden van corona.

 

Kan mijn werkgever mij verplichten om verlof/tijd-voor-tijd uren op te nemen omdat er minder werk is door het coronavirus?
Het is niet de bedoeling dat je werkgever je verplicht verlof op te nemen. Hij kan wel een beroep doen op de nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit overgezet.

 

Wat is werktijdverkorting/NOW?
Om te voorkomen dat de coronacrisis tot een economische crisis leidt, heeft de regering de NOW ingevoerd. De NOW vervangt de huidige regeling werktijdverkorting en moet door je werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, kun jij niet ontslagen worden en krijg jij je volledige loon betaald. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt.

 

Ik heb een vitaal beroep. Wat nu?
Zit jij in het transport van onder andere levensmiddelen, brandstoffen, afval en vuilnis,? Dan gelden er voor jou andere regels tijdens deze crisis. Als jij als enige voor je kind(eren) zorgt, kun jij je kind(eren) naar de opvang of naar school brengen. Dit geldt ook als je partner eveneens een vitaal beroep heeft. Heb jij een partner in een niet-vitaal beroep? Dan wordt je verzocht zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Als dit niet lukt, kun je alsnog een beroep doen op de opvang of school. Let op: kinderen met ziekteverschijnselen mogen sowieso niet naar de opvang. Zij moeten thuisblijven.

 

Mag mijn werkgever mijn lichaamstemperatuur opnemen?
Nee, dat is nooit toegestaan. Dit zijn medische gegevens en daarmee is het privacygevoelige informatie. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een werkgever deze medische informatie niet vragen of vastleggen. Je mag een koortsscan dus weigeren. Daarnaast hoeft verhoging niet te wijzen op besmetting met het coronavirus. Wel is iedereen in Nederland met verhoging of koorts opgeroepen thuis te blijven. Als je twijfelt, neem dan zelf je temperatuur op voordat je naar je werk gaat. Heb je verhoging of koorts? Meld je dan ziek.

 

Moeten chauffeurs naar de wc kunnen?
Chauffeurs die vanuit distributiecentra werken en de winkels bevoorraden, zijn werknemers die op dit moment hard nodig zijn in Nederland. Je moet als chauffeur je werk kunnen blijven uitoefenen zonder zelf ziek te worden. Dus ja, je moet in de gelegenheid worden gesteld naar het toilet te gaan en je handen te wassen met water en zeep. We moeten elkaar helpen waar nodig.

 

Welke maatregelen moet mijn werkgever nemen tegen het coronavirus?
Je werkgever moet zorgen voor een veilige werkplek. Werk je op een plek waar je kans loopt op besmetting? Dan moet je werkgever beschermingsmateriaal ter beschikking stellen. Als je werkgever je vraagt zelf beschermingsmateriaal te kopen, kun je die declareren. Natuurlijk kun je samen ook het een en ander doen om het risico op besmetting te verkleinen. Ga in gesprek over extra aandacht voor de schoonmaak van zaken waarmee besmetting makkelijk wordt overgedragen, zoals deurkrukken, telefoons, auto’s. Maar ook over het extra bekend maken van hygiënemaatregelen binnen het bedrijf, instructies over het handen wassen, enzovoorts.

 

Ik ben (mogelijk) besmet met het coronavirus, wat nu?
Je werkgever kan je, wanneer je je niet lekker voelt, niet verplichten toch te komen werken. Dat is de richtlijn vanuit het ministerie van Volksgezondheid. Wanneer je je ziek meldt, hoef je in beginsel niet aan de werkgever te melden wat je klachten zijn. Ben je besmet, dan is wel aan te raden dit aan je werkgever te melden. Omdat het virus zo besmettelijk is, levert dat gevaar op voor de algemene gezondheid. Doordat je het vertelt, kan je werkgever weer zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, ook voor je collega’s. De gewone regels voor loondoorbetaling bij ziekte gelden, je basissalaris en gemiddelde aan toeslaguren moeten gewoon worden doorbetaald. Ben je op vakantie? Dan tellen de dagen waarop je ziek bent als ziektedagen en dus niet als vakantiedagen.

 

Iemand in mijn naaste omgeving is (mogelijk) besmet en ik zit in quarantaine. Wat zijn mijn rechten en plichten?
Ben je niet ziek en voel je je goed genoeg om te werken? Bespreek dan met je werkgever de mogelijkheden om thuis te werken. Is thuiswerken onmogelijk? Dan moet je werkgever je loon gewoon doorbetalen over de periode waarin je in quarantaine zit. Je werkgever kan je niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Word je in die periode van quarantaine alsnog ziek? Dan gelden de gewone regels voor doorbetaling van loon tijdens ziekte.

 

Zijn vanwege de coronacrisis de rij- en rusttijden aangepast?
Ja, de minister heeft deze beslissing genomen. Concreet gaat het om:

 • Een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur.
 • Een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur.
 • Een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

Let op! De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het gaat over het vervoer van de volgende producten: landbouwproducten en levende dieren, andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder, aardoliën en aardolieproducten, medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen), parfumerieën en reinigingsmiddelen, afval en vuilnis.

Zijn er veranderingen met betrekking tot Code 95?
Ja, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de invoering van de nieuwe code 95-wet, die per 1 april zou ingaan, uitgesteld vanwege het coronavirus.
Dit betekent dat ten minste tot 1 juli 2020 de code 95 op het rijbewijs geldig blijft indien de nascholing nog niet is voltooid. Wanneer chauffeurs in de komende maanden niet aan hun nascholingsverplichting kunnen voldoen, wordt de invoering van het wetsvoorstel mogelijk nog verder uitgesteld.
Het ministerie zal rijbewijshouders met een C- en/of D-rijbewijs die zijn geboren vóór 1 juli 1955 en in augustus vorig jaar zijn aangeschreven, binnenkort een brief sturen over het uitstel. Zodra duidelijk is op welke datum de wet in werking treedt, worden zij hierover minimaal 2 maanden van tevoren per brief geïnformeerd.

Zit jouw (cao-)vraag er niet tussen? Bel gratis met Stichting VNB op 0800 022 5 022 (bereikbaar op werkdagen) of mail naar transport@fnv.nl. Je kunt voor informatie ook kijken op caonaleving.nl.

Heb je de VNB Looncheck App al?

 

De VNB Looncheck App bestaat vier jaar en heeft inmiddels 16.500 tevreden gebruikers. Heb je de app nog niet, download hem dan gratis in de App Store of in Google Play.

Wat doet de VNB Looncheck App?

De VNB Looncheck App houdt je diensten en ritten op een makkelijke manier bij.

Met de Looncheck bereken je je loon en de meeste toeslagen. Zo controleer jij als werknemer die onder de TLN-cao valt makkelijk je loonstrook. Als je te weinig loon krijgt uitbetaald, kun je nu onderbouwd met een heldere berekening bij je werkgever bezwaar maken.

Wat berekent de VNB Looncheck App voor jou?

– Loon (bruto)

– Overuren- en weekendtoeslagen

– Verblijfkostenvergoeding (netto)

– Toeslagen eendaagse nachtritten

– Ploegendiensttoeslag

– Overstaan vergoeding

– Feestdagtoeslag

– Loon bij arbeidsongeschiktheid

– Toeslagen bij vakantiedagen (ORT-waarde)

Veel chauffeurs gebruiken de app daarnaast om VNB vragen te stellen over hun loon, de cao of andere zaken die met het werk te maken hebben.

Waar vind je de VNB Looncheck App?

Heb je de app nog niet en ben je geïnteresseerd?

Ga dan naar caonaleving.nl en klik op de tegel “VNB Looncheck app”. Daar staat een introductiefilmpje over de werking van de app en een link naar de App Store en Google Play.

De VNB Looncheck App is vernieuwd. Vanaf nu berekent de app de Toeslagen bij Vakantiedagen (TBV-waarde, ook wel bekend als ORT-waarde). Deze toeslag is gebaseerd op de overuren, weekenduren en andere toeslagen in het voorgaande kalenderjaar. In het loonoverzicht van de app komt er een bedrag per dag bij voor elke (TBV-)verlofdag die je opneemt.

 

Als je de app in 2018 al gebruikte, werkt de nieuwe functie direct. Zitten er geen gegevens over 2018 in je app, dan kun je eenmalig de totaalbedragen van de toeslagen invoeren. Vervolgens laat de app ook jou zien op hoeveel toeslag je recht hebt als je een verlofdag opneemt.

Goede berekening

Om een goede berekening van de TBV-waarde te maken, moeten de gegevens uit 2018 die de basis vormen voor de TBV-waarde bekend zijn. Daarnaast moet de app ‘weten’ of je in het voorgaande kalenderjaar van werkgever gewisseld bent, zodat de TBV-waarde niet per abuis gebaseerd wordt op de gegevens van je vorige werkgever.

Gegevens omzetten

Daarom doorloop je eenmalig een aantal schermen om de huidige gegevens om te zetten naar de vernieuwde Looncheck App. Zo geef je aan of er meerdere werkgevers waren in het voorgaande jaar en op welke datum die dienstverbanden begonnen.

Gaat er iets fout? Geen paniek. Je kunt namelijk profielen verwijderen en opnieuw aanmaken. Dat heeft geen gevolgen voor de al ingevoerde ritten en diensten.

Loon bij ziekte

Daarnaast rekent de app nu ook het loon bij ziekte uit. De overuren en andere (weekend-)toeslagen die je gemiddeld in de vorige 52 weken maakte, worden nu bij het loon opgeteld. Deze functie werkt alleen als je de app al langer gebruikt en je gegevens hebt ingevoerd. Je kunt hier niet achteraf totaalbedragen invoeren.

Makkelijk in gebruik

De app is naast vernieuwd ook verbeterd en is nu nog makkelijker in het gebruik. In het geval van maandbetaling kun je nu zelf kiezen welke weken er bij die maandbetaling hoen. Gebruikers meldden namelijk dat de app de laatste week van een maand bij de volgende maand telde, terwijl de werkgever die week juist in de huidige maand laat meetellen. Het resultaat was, dat de uitkomst van de app moeilijker was te vergelijken met de loonstrook van de werkgever. Dat probleem is nu dus opgelost.

Kijk voor meer informatie over deze onderwerpen in het blok Toelichting en bij de informatiebuttons in de VNB Looncheck App.

Doe als 14.000 collega’s en download de (gratis!) app in de App Store of in de Play Store. Voor de pc-versie ga je vnb-loonberekening.nl.

Als je in het transport werkt, is de kans groot dat je niet een negen-tot-vijfbaan hebt. Je bent veel onderweg en werkt vaak ook ’s avonds. Op welke toeslag heb je dan recht?

 

Eéndaagse nachtritten

Voor ééndaagse nachtritten op maandag tot en met zondag tussen 21.00 en 05.00 uur ontvang je een toeslag van 19 procent op het uurloon. Daarbij gelden wel twee voorwaarden:

 1. er moet sprake zijn van een rit. De toeslag geldt dus alleen voor rijdend personeel;
 2. je moet binnen 24 uur weer terug op je standplaats zijn.

Let op: als je een ploegendiensttoeslag ontvangt en daarnaast tussen 21.00 en 05.00 uur werkt, dan krijg je alleen de ploegendiensttoeslag.


Voorbeeld

Stel: je bent in D6 ingeschaald. Dan ontvang je een uurloon van 14,86 euro (loonpeil 2019). Zodra je tussen 21.00 en 05.00 uur werkt, ontvang je over deze diensturen een toeslag van 2,82 euro (namelijk 19 procent van 14,86 euro). Deze toeslag (de cao spreekt van ‘toeslagenmatrix’) staat los van eventuele overurentoeslagen. Dus let goed op dat je de toeslag ook ontvangt als je overuren maakt. Dit kun je controleren op je loonstrook. Daarop moet dan zowel de toeslag voor ééndaagse nachtritten als voor overuren vermeld staan.

Looncheck App

Als je gebruik maakt van de VNB Looncheck App, dan rekent de app de toeslagen automatisch uit. Let op: anders dan bij de verblijfkostenvergoeding, zijn de toeslagen bruto.

Vragen over de cao? Bel gratis met Stichting VNB op 0800 022 5 022 (bereikbaar op werkdagen) of via transport@fnv.nl. Je kunt voor informatie ook kijken op caonaleving.nl

Je bent koerier. ‘Val’ je dan ook onder de regels van de Cao Beroepsgoederenvervoer?

Om te beginnen moet je werkgever een in Nederland gevestigde onderneming zijn. Is dat zo, dan zijn er twee ‘smaken’. Er moet ‘vergunningplichtig vervoer’ worden verricht. Dat wil zeggen dat je werkgever in het bezit is van (een) NIWO-vergunning(en).

Maar: of de cao van toepassing is, is niet beperkt tot het ‘vergunningplichtig’ vervoer. Als je werkgever geen NIWO-vergunning(en) heeft, maar wel

– goederen

– voor derden

– tegen een vergoeding

– over de weg

vervoert, dan valt hij ook onder de werkingssfeer van de Cao Beroepsgoederenvervoer.

Ook voor koeriersbedrijven

Daardoor geldt de cao ook voor koeriersbedrijven. Die zijn niet altijd vergunningplichtig, maar zij vervoeren dus wel goederen voor derden van A naar B over de weg en krijgen daar een vergoeding voor. En als de cao dus van toepassing is, heb je recht op wat er in de cao staat.

Loongarantie

Je hebt een loongarantie voor het aantal uren in je contract. Heb je een fulltime contract (40 uur per week) en heb je in de ene week 35 en in de andere 45 uur gewerkt, dan heb je recht op 5 overuren á 130 procent. Je werkgever moet die 35 uur in de eerste week zelf aanvullen tot 40 uur. Dit komt omdat overuren per week moeten worden berekend, niet per 4 weken of per maand.

Verblijfkostenvergoeding

Je hebt recht op verblijfkostenvergoeding. Dit wel zeggen dat als je langer dan 4 uur van je standplaats bent, je recht hebt op vaste bedragen aan onkostenvergoeding. Je hoef deze onkosten niet daadwerkelijk gemaakt te hebben.

Toeslag voor zaterdag

Op zaterdag heb je recht op een toeslag van 50 procent bovenop je uurloon (dus 150 procent in totaal). Alleen als je een contract hebt voor een bepaald aantal uren (bijvoorbeeld 40 uur per week) is dit iets anders. Als je in dit voorbeeld op maandag tot en met vrijdag minder dan 40 uur werkt, mag je werkgever het ‘tekort’ aan uren verrekenen met je zaterdaguren. Voor het aantal uren dat je ‘tekort’ komt doordeweeks (maar die je wel op zaterdag hebt gewerkt) hoeft alleen de zaterdagtoeslag te worden berekend.

Voorbeeld

Een rekenvoorbeeld: je werkt 35 uur doordeweeks en 8 uur op zaterdag. Je komt dan doordeweeks 5 uur ‘tekort’. Die 5 uur mogen dan met 5 zaterdaguren worden verrekend. De zaterdagtoeslag van 50 procent moet wel altijd worden betaald. In dit voorbeeld heb je dan recht op je basisloon (voor 40 uur), 3 zaterdaguren á 150% (dit is inclusief de zaterdagtoeslag) en 5 x 50 procent zaterdagtoeslag.

Welke loonschaal?

Als koerier/pakketbezorger ben je vrijwel altijd ingedeeld in loonschaal C als je rijdt in een wagen waar het rijbewijs B voor nodig is.

Vakantiebijslag

Je hebt recht op een minimumvakantiebijslag gebaseerd op loonschaal D, trede 1. Is je loon C0, C1 of C2, dan heb je dus recht op vakantiebijslag gebaseerd op D1. Want D1 is hoger dan C0, C1 of C2.

Vragen over de cao en of die voor het bedrijf waar je werkt geldt? Bel gratis met de Stichting VNB op 0800-0225022 (bereikbaar op werkdagen) of mail via transport@fnv.nl Je kunt voor informatie ook kijken op www.caonaleving.nl

Heb jij inmiddels je vakantiebijslag ontvangen? De maand mei is de maand waarin het wordt uitgekeerd. Controleer daarom je loonstrook en kijk dan meteen of de hoogte klopt. Hieronder lees je hoe je dat doet.

Word je per vier weken betaald, dan vermenigvuldig je het loon over de vierde periode met 13. Is je loonbetaling per maand dan vermenigvuldig je het loon over de maand april met 12.
De uitkomst hiervan deel je door 100 en vermenigvuldig je met 8 en dan heb je de correcte vakantiebijslag.
Let op: onder loon wordt niet alleen het functieloon verstaan; het is inclusief een eventuele ploegendiensttoeslag en/of persoonlijke toeslag.

Berekening

Je som ziet er dan als volgt uit:

 • bij vier-wekenbetaling: loon vierde periode x 13 x 0,08 = vakantiebijslag.
 • bij maandbetaling: loon april x 12 x 0,08 = vakantiebijslag.

Periode

Vakantiegeld wordt uitbetaald over de periode van 1 januari tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. Je ontvangt dus een deel met terugwerkende kracht en een deel vooruit. Mocht je eerder uit dienst gaan, dan moet je mogelijk een deel terugbetalen.

Minimum

Je ontvangt in ieder geval altijd het minimum aan vakantiebijslag. Dit bedrag is bij een vier-wekenbetaling 1.971,59 euro bruto (bij een fulltime dienstverband). Bij een maandbetaling staat dit gelijk aan 1.978,26 euro bruto (bij een fulltime dienstverband).

Uitzonderingen

Ben je korter dan een jaar in dienst bij je werkgever of heb je een tijdelijk contract? Dan mag je werkgever jou de vakantiebijslag in twee termijnen uitbetalen. De termijnen zijn dan de maanden mei en november.

Vragen? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

De lezersvraag in TON 64 gaat over vakantie. Mag je werkgever voorschrijven dat je in de zomer maximaal twee weken vakantie kunt opnemen?

In de cao staat dat de werkgever de vakantie vaststelt na overleg met de werknemer. Dit wekt de indruk dat de werkgever wel naar de werknemer moet luisteren, maar dat hij vervolgens de vakantie vaststelt. Maar in het Burgerlijk Wetboek staat ook nog een en ander over vakantie. Namelijk:

  1. Als je een schriftelijke vakantieaanvraag doet (bijvoorbeeld dus voor drie aaneengesloten weken in juli) en je werkgever wil deze afwijzen, dan moet hij dat binnen 2 weken schriftelijk doen onder aanvoering van gewichtige redenen. Doet hij dit niet, dan staat de vakantie vast volgens jouw aanvraag.
  1. Vervolgens kan je werkgever je vakantieperiode toch nog wel wijzigen, maar dan draait hij op voor de eventuele kosten.
  1. En van gewichtige redenen is volgens het wetboek alleen sprake wanneer het inwilligen van je vakantieverzoek leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.

De cao geeft dus aan dat je werkgever met jou moet overleggen, maar dat hij wel het laatste woord heeft. Dit betekent niet dat het je werkgever volledig vrijstaat om te doen wat hij wil. Als je specifieke wensen hebt voor een vakantieperiode moet je werkgever wel goede argumenten hebben om die niet in te willigen. Maar uitgangspunt is dat de werkgever de vakantie vaststelt in overleg met de werknemer.

Hoe wordt de waarde van een vakantiedag berekend? Daarover bestaat soms onduidelijkheid. Hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Let op: het gaat om de waarde van een vakantiedag tijdens het dienstverband!Wat was tot 1 januari 2019 de waarde van een vakantiedag?

Tot 1 januari 2019 was de waarde van een vakantiedag 8 uurlonen + de eventuele ploegendiensttoeslag + de eventuele persoonlijke toeslag.

Wat is per 1 januari 2019 de waarde van een vakantiedag?

Hetzelfde als voor 1 januari 2019 vermeerderd met 90 procent van de toeslagen en een gedeelte van de over-, zaterdag- en zondaguren.

Gaat het om alle vakantiedagen?

Nee. Het gaat om alle wettelijke (20) en 2 van de bovenwettelijke dagen. Om 22 dagen op jaarbasis in totaal dus. Voor de atv-dagen geldt dit in het geheel niet.

Tellen de toeslagen volledig mee in de berekening?
De ploegentoeslag en de persoonlijke toeslag tellen voor 100 procent mee. Deze zijn altijd vast en structureel. De waarde van alle overige toeslagen telt voor 90 procent mee.

Hoe zit het met de overuren, de zaterdaguren en de zondaguren?
De overuren en zaterdag- en zondaguren die zorgen dat je boven de 40 uur uitkomt, tellen mee in de berekening tot een maximale waarde van 22,75 procent van het functieloon. Let op: overuren zijn inclusief de 30 procent toeslag. De toeslag op zaterdag-/zondaguren wordt hier niet meegerekend. Deze valt onder de toeslagen!

De weekendtoeslagen tellen dus niet mee voor het maximum van 22,75 procent van het functieloon?

Inderdaad! Deze toeslagen worden meegerekend bij de toeslagen. Dus deze toeslagen tellen voor 90 procent mee.

Hoe is de berekening van de toeslagen dan?

Op 1 januari 2019 wordt gekeken naar heel 2018. Alle toeslagen die je in dat jaar hebt gemaakt worden opgeteld. Daarvan wordt 90 procent genomen en dat wordt gedeeld door het aantal gewerkte dagen. Het bedrag dat daaruit komt, is het bedrag dat je in 2019 per vakantiedag aan toeslagen krijgt. Let op: de persoonlijke en ploegentoeslag tellen 100 procent mee!

Hoe is de berekening van de overuren, de zaterdaguren en de zondaguren dan?
Op 1 januari 2019 wordt gekeken naar heel 2018. Alle overuren en zaterdag-/zondaguren boven de 40 die je in dat jaar hebt gemaakt, worden opgeteld. Met een maximum van 22,75 procent van de waarde van het functieloon. Dit wordt vervolgens gedeeld door het aantal gewerkte dagen. Het bedrag dat daaruit komt, is het bedrag dat je in 2019 per vakantiedag betaald krijgt aan overuren en zaterdag-/zondaguren.

Wat gebeurt er met je vakantiedagen als je ziek wordt tijdens je vakantie? Of als je vakantie hebt aangevraagd en dan ziek wordt?

Wettelijk en bovenwettelijk
Allereerst iets over je recht op vakantiedagen. Iedere werknemer heeft volgens de wet recht op minimaal 4 maal de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Als je 40 uur in de week werkt, heb je dus recht op minimaal 160 uur, ofwel 20 vakantiedagen. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Daarnaast worden er vaak in de cao of in de individuele arbeidsovereenkomst extra vakantiedagen afgesproken. Dit zijn de bovenwettelijke vakantiedagen.
In de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer heb je, als je fulltime werkt, minimaal recht op 24 vakantiedagen. Ben je 10 jaar of langer in dienst of ben je 45 jaar of ouder, dan heb je recht op extra vakantiedagen.

Ziek. En dan?
Het uitgangspunt is: de dagen dat je ziek bent, zijn ziektedagen en je werkgever mag dan geen vakantiedagen inhouden. Maar er zijn uitzonderingen. Je werkgever mag wel bovenwettelijke vakantiedagen afschrijven:
als hierover afspraken staan in je cao, je contract of het bedrijfsreglement (verzuimprotocol). Let op: in de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer is hierover niets afgesproken.
– als je zelf toestemming geeft om ziektedagen af te trekken van je vakantiedagen.

Toestemming geven?
In overleg met jou mag je werkgever vakantiedagen verrekenen met ziektedagen. Wanneer je daadwerkelijk op vakantie gaat, terwijl je ziekgemeld bent en je van je vakantiedagen kunt genieten, is het ook mogelijk om wettelijke vakantiedagen af te schrijven.

Verjaring dagen
Wettelijke vakantiedagen verjaren bij niet-zieke werknemers na een half jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Bij zieke werknemers zit dit anders. Wanneer je door ziekte niet in staat bent om vakantie te genieten, dan vervallen de wettelijke dagen na vijf jaar. Net zoals je bovenwettelijke dagen. Let op: ben je ziek en kun je gewoon vakantie genieten maar neem je ze niet op? Dan vervallen de wettelijke dagen gewoon na een half jaar.

Vragen? Bel gratis met de stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Als je ziek wordt, mag je werkgever volgens de cao een zogenoemde ‘wachtdag’ toepassen. Wat zijn precies de regels die daarbij gelden?

Loongarantie

In het Beroepsgoederenvervoer wordt je loon per week berekend. Normaal gesproken heeft een fulltimer een loongarantie voor 40 uur per week. (Werk je als parttimer, dan geldt het aantal afgesproken uren per week). Er mogen geen weken met elkaar worden verrekend. De overuren van de ene week mogen dus niet worden gebruikt om een ‘tekort’ aan uren in een andere week aan te vullen.
Voor de eerste week dat je ziek bent, geldt een loongarantie van 32 uur voor een fulltimer, omdat je werkgever in die week een ‘wachtdag’ mag toepassen.

‘Mogen’ toepassen

Wat betekent dat mogen toepassen van een ‘wachtdag’?
Dit betekent dat over je eerste ziektedag geen uren hoeven te worden betaald, tenzij je die dag toch nog gewerkt hebt.

Er kan dus niet automatisch 8 uur in mindering worden gebracht. Welke uren tellen mee?
Ben je na de wachtdag nog ziek, dan wordt er 8 uur per ziektedag genoteerd. Verder wordt er gekeken naar de gewerkte uren in zo’n week. Wanneer je vervolgens boven de 32 uur uitkomt, moet je werkgever je ook die uren betalen.

Voorbeelden

Een voorbeeld fulltimer:

Uren
Maandag en dinsdag werk je 22
Woensdag word je ziek (wachtdag) 0
Donderdag ben je ziek 16
Totaal uit te betalen over deze week 38

Een voorbeeld parttimer (80% = 32 uur per week):

Uren
Maandag en dinsdag werk je 22
Woensdag word je ziek (wachtdag) 0
Donderdag ben je ziek 8
Totaal uit te betalen over deze week 30

Let op: Behalve deze uren heb je bij ziekte ook altijd nog recht op een aanvulling gebaseerd op (onder andere) je gemiddeld aantal overuren.

Iedereen wisselt weleens van baan. Dat kan natuurlijk je eigen keuze zijn, de keuze van je werkgever of noodgedwongen door bijvoorbeeld een verhuizing of een faillissement.
Heb je een nieuwe werkgever gevonden waar je aan de slag kunt? Dan legt je nieuwe werkgever jullie afspraken als het goed is schriftelijk vast in een arbeidsovereenkomst.

In de cao staat welke afspraken er minimaal in je arbeidsovereenkomst opgenomen moeten worden. Dat zijn zaken die redelijk voor de hand liggen, zoals welke functie je gaat uitoefenen, voor hoeveel uur per week je dit gaat doen en vanaf welke datum je voor je nieuwe werkgever gaat werken.

Standplaats
Er moet volgens de cao ook een aantal gegevens in je arbeidsovereenkomst staan, waar je misschien niet direct aan denkt. Bijvoorbeeld wat je standplaats zal zijn. De standplaats is de plek waar of waar vandaan je je werk gaat doen. Dit kan het kantoor van je werkgever zijn. Maar het kan bijvoorbeeld ook je huisadres, een depot of het adres van een klant van je werkgever zijn. Je standplaats is onder andere belangrijk voor de berekening van de vergoeding van verblijfkosten.

Loonschaal
Verder moet er in je arbeidsovereenkomst staan welk loon je gaat verdienen. Het is niet zo dat je werkgever hierin veel vrijheid heeft. In de cao zijn tenslotte loonschalen opgenomen. Afhankelijk van het werk dat je gaat doen, zal je werkgever je in een loonschaal (aangegeven met een letter, van A tot H) moeten plaatsen. Heb je recente werkervaring in eenzelfde of soortgelijke functie, dan moet je werkgever daarmee rekening houden en je in een hogere loontrede (aangegeven met een cijfer) van de cao plaatsen. In je arbeidsovereenkomst komt als het goed is dus een letter en een cijfer te staan, bijvoorbeeld loonschaal C4, D2 of D5.

Welke cao
Tenslotte is het belangrijk dat je werkgever in je arbeidsovereenkomst opneemt welke cao op jou van toepassing is. Dan weet je tenslotte altijd welke afspraken er verder nog allemaal voor jou gelden.

Heb je vragen over je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (tijdens kantooruren) of transport@fnv.nl.

Mijn werkgever heeft 2 vestigingen; vlak bij elkaar, maar niet op hetzelfde adres. Mijn werkgever zegt dat beide vestigingen mijn standplaats zijn. Klopt dit?

Nee. Je standplaats kan maar op 1 adres zijn.

Mijn werkgever zegt dat ik 2 standplaatsen heb. Kan dat?

Nee. Je kunt maar 1 standplaats hebben.

Ik kan bij de klant koffiedrinken. Heb ik dan nog recht op verblijfkostenvergoeding?

Ja. Alleen het feit dat je bij een klant koffie of thee of soep kunt krijgen, betekent nog niet dat je geen recht hebt op verblijfkostenvergoeding.

Mijn verblijfkostenvergoeding stopt als ik op mijn standplaats kom om te koppelen en begint weer te lopen zodra ik weer van de standplaats vertrek. Klopt dat?

Ja. Je hebt geen recht op verblijfkostenvergoeding zolang je op de standplaats verblijft.

Op de boot betaalt mijn werkgever geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dat?

Nee. Verblijfkostenvergoeding loopt door zolang je niet terug bent op de standplaats. Dus ook als je ligt te slapen of op de boot zit.

Mijn standplaats is gewijzigd en mijn werkgever moet gedurende een jaar de extra reistijd en extra reiskosten betalen. Geldt dat ook voor de verblijfkostenvergoeding?

Nee. De verblijfkostenvergoeding wordt vanaf het moment van standplaatswijziging berekend vanaf de nieuwe standplaats.

Sinds 1 januari 2018 heb je meer te zeggen over je arbeidstijden. Dat is geregeld in de cao. Je kunt samen met je werkgever bepalen wat de maximale werktijd per jaar is en wanneer er gewerkt wordt.
Hieronder zie je hoe je dat aanpakt.

Vóór de start van elk kalenderjaar moet je aangeven wat het urenmaximum dat jaar zal zijn. Geef je niets aan bij je werkgever, dan verandert er niets.

Keuze
Je hebt de keuze uit de volgende mogelijkheden:
3.120 uur (60 uur per week),
2.860 uur (55 uur per week),
2.600 uur (50 uur per week),
2.340 uur (45 uur per week),
2.080 uur (40 uur per week).
Let op! Als je kiest voor 2.340 (45 uur per week) of 2.080 uur (40 uur per week), dan vervalt de 40 uur garantie en verandert dit in een 160 uur per vier weken garantie. De overuren blijven wel de uren op maandag tot en met vrijdag boven de 40 uur.

Voorbeeld:
Stel je bent fulltime in dienst en kiest voor het urenmaximum van 2.080 uur per jaar (40 uur per week).
Oude situatie:
Week 1: 43 uur gewerkt     40 uur 100%      en 3 uur 130%
Week 2: 43 uur gewerkt     40 uur 100%      en 3 uur 130%
Week 3: 37 uur gewerkt      40 uur 100%
Week 4: 37 uur gewerkt      40 uur 100%
———————————————————————
Totaal:                                    160 uur 100%     en 6 uur 130%

Nieuwe situatie:
Week 1:
43 uur gewerkt     40 uur 100%      en 3 uur 130%
Week 2:
43 uur gewerkt     40 uur 100%      en 3 uur 130%
Week 3:
37 uur gewerkt      37 uur 100%
Week 4:
37 uur gewerkt      37 uur 100%
———————————————————————
Totaal:                                   
154 uur 100%     en 6 uur 130%

Wat gebeurt er als je meer dan het maximum werkt?
Is er een urenmaximum afgesproken en wordt dat urenmaximum op jaarbasis met meer dan 5 procent overschreden? Dan heb je recht op een compensatie in tijd van 15 procent van die overschrijding.

Voorbeeld
Stel je hebt met je werkgever een urenmaximum afgesproken van 2.600 uur per jaar en aan het eind van het jaar blijkt dat je 2.800 uur hebt gewerkt. Je hebt dan recht op 30 uur vrije tijd, namelijk: 2.800 – 2.600 = 200 uur x 15 procent = 30.

Vragen?
Heb je vragen over deze regeling of over andere cao-zaken? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800 – 02 25 022 (tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl
Of kijk op caonaleving.nl

Op deze plek vind je antwoord op een cao-vragen. Het gaat dan om je rechten en plichten volgens de Cao Beroepsgoederenvervoer. Maar wanneer ‘val’ je eigenlijk onder de regels van die cao?

De wet
Werkgevers en werknemers kunnen aan een cao gebonden zijn, doordat de wet dat bepaalt of doordat ze het zelf overeenkomen. Door de wet is het geval als:
– de werkgever lid is van een werkgeversorganisatie die een cao heeft afgesloten of de werkgever heeft zelf de cao afgesloten. Deze werkgever moet dan de cao ook toepassen op werknemers die geen lid zijn van een vakvereniging die de cao heeft ondertekend;
– de cao algemeen verbindend is verklaard. De cao geldt dan voor alle werkgevers die onder de ‘werkingssfeer’ van de cao vallen.

Zelf willen
Werkgever en werknemer kunnen ook onder een cao vallen, als zij dat vrijwillig overeenkomen. Bijvoorbeeld doordat in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de cao van toepassing is. Dat heet met een duur woord: incorporatiebeding. Daarnaast kan de cao van toepassing zijn door ‘gebruik of gewoonte’. Bijvoorbeeld doordat het bij de werkgever gebruikelijk is dat de cao wordt toegepast, ook al is hij daartoe niet verplicht.

Werkingssfeer
Om onder de Cao Beroepsgoederenvervoer ‘te vallen’, moet er niet alleen sprake zijn van de hiervoor genoemde voorwaarden. Je werkgever moet ook onder de ‘werkingssfeer’ van de cao vallen. Dat is het geval als er sprake is van beroepsgoederenvervoer voor derden over de weg en tegen betaling, zo staat in artikel 2 van de cao. De cao geldt onder meer voor transportbedrijven, bezorgdiensten en verhuisbedrijven. Daarnaast is de cao van toepassing op kraanverhuurbedrijven.

Niet geldig
De Cao Beroepsgoederenvervoer is niet op jou van toepassing als:
– je werkt in het personenvervoer (bijvoorbeeld taxi of besloten busvervoer);
– je eigen rijder bent (zzp’er);
– je werkt voor een bedrijf dat zijn eigen goederen vervoert, bijvoorbeeld Aldi.

Nog meer uitzonderingen
De cao is ook niet op jou van toepassing als je werkt bij een bedrijf dat:
– een eigen cao dient toe te passen; of
– een eigen bedrijfstak-cao dient toe te passen; of
– over een eigen vastgelegd arbeidsvoorwaardenpakket beschikt.

Aanvullende voorwaarden
In dat geval worden er wel twee aanvullende voorwaarden gesteld. De eerste: de regelingen in de cao die voor jou geldt moeten gelijkwaardig zijn aan het niveau van de Cao Beroepsgoederenvervoer. De tweede: de hoofdactiviteit is een andere dan beroepsgoederenvervoer. Daarvan is sprake als maximaal 20 procent van de omzet van de onderneming wordt verkregen uit beroepsgoederenvervoer over de weg, logistieke dienstverlening of verhuur van mobiele kranen.

Vragen

Heb je vragen over de cao? Neem dan contact op met de Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-02 25 022 (tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl

Of kijk op caonaleving.nl

Als je 55 jaar of ouder bent, heb je als werknemer enkele extra rechten. Hieronder zie je welke dat zijn.

Ben je 55 jaar of ouder, dan kun je sinds 1 juli 2017 niet meer verplicht worden om:
– te werken in een ploegendienst;
– te werken in de nacht (meer dan één uur tussen 00.00 en 06:00 uur);
– overuren te maken.
Je moet wel zelf actie ondernemen.

Hoe vraag je dit aan?
Je dient aan het begin van elk kalenderjaar aan te geven of je gebruik wil maken van de uitzonderingsregeling. Omdat dit in bedrijven niet altijd te organiseren is, moeten de afspraken in onderling overleg tussen jou en je werkgever gemaakt worden. Het is dus verstandig om tijdig te melden dat je niet meer in ploegendienst of in de nacht wilt werken of overuren maken.

Uitzondering (oud-)cao Goederenvervoer Nederland
Bestaande afspraken tussen de werknemers en de werkgevers die onder de cao Goederenvervoer Nederland vielen, die al bestonden voor 1 juli 2017, blijven gerespecteerd. Dit geldt alleen voor afspraken over het werken in de nacht en het maken van overuren.

Vragen?Heb je vragen over deze regeling of over andere cao-zaken? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl
Of kijk op caonaleving.nl

Vanaf 1 januari 2018 heb je een Persoonlijk Keuzebudget, het PKB. Je kunt zelf kiezen waaraan je dit budget wilt besteden: vrije tijd, scholing of geld.

Wat zit er in het PKB?

In de cao staat dat als je voltijd werkt, je recht hebt op minimaal 24 vakantiedagen per jaar. Daarvan worden vanaf 1 januari 2018 twee dagen omgezet in geld en dat bedrag wordt in je PKB gestort. Werk je langer dan tien jaar bij je werkgever? Of ben je jonger dan 19 jaar of ouder dan 45? Dan heb je volgens de cao recht op nog meer vakantiedagen. Ook de waarde van deze extra vakantiedagen komt in je PKB. En als je wilt, mag je je PKB zelf aanvullen met brutoloon.

Zelf kiezen

Bij elke loonbetaling kun je kiezen of je het tot dan toe opgebouwde PKB-saldo wilt inzetten of niet. Je hebt drie keuzes:

 1. vrije tijd – tot maximaal 18 extra vrije dagen;
 2. geld – dan krijg je (een deel van) je PKB bruto uitbetaald;
 3. scholing – deze scholing mág, maar hoeft niets met je werk te maken te hebben.

Wat is een vrije dag in het PKB waard?

De waarde van een vrije dag is 8 x je uurloon, vermeerderd met 8% vakantiebijslag. Heb je gewoonlijk recht op een ploegendiensttoeslag of een persoonlijke toeslag, dan moet je werkgever die in de berekening meenemen.

Wat als je je PKB niet helemaal hebt opgenomen?

Dan krijg je het resterende PKB-saldo aan het einde van het vakantiejaar volledig uitbetaald. Heb je vanuit je PKB vrije dagen gekocht maar vervolgens niet opgenomen, dan worden ook deze dagen weer omgezet in geld. En krijg je ze aan het einde van het jaar alsnog uitbetaald.

Blijf je niet het hele jaar in dienst bij dezelfde werkgever?

Aan het begin van elk jaar kent je werkgever jou de vakantiedagen toe. Ga je in de loop van het jaar uit dienst en had je al vakantiedagen opgenomen? Dan kan het zo zijn dat je jouw werkgever de eventueel te veel opgenomen dagen moet terugbetalen. Wel krijg je van je nieuwe werkgever weer vakantiedagen toegekend.

Vragen over het PKB of over andere cao-zaken? Bel gratis met Stichting VNB op 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Een kalenderjaar heeft 52 weken … behalve eens in de vijf tot zes jaar. Dan telt het jaar er 53. In 2015 is dat weer het geval. Wat betekent dit voor je loon? Niets als je per maand betaald wordt. Heb je een 4-wekenloon, dan heb je dit jaar een meevaller. 

Hoezo 53 weken?

Een jaar kent 365 of 366 dagen. Met 52 weken van 7 dagen kom je op 364 dagen (52 x 7 = 364). Blijven er per jaar dus 1 of 2 dagen over. Daarom is er eens in de zoveel jaar een week 53 – zo worden de extra dagen ‘ingehaald’.

Maand- of 4-wekenloon

Krijg je maandloon betaald, hoef je nergens op te letten. Je krijgt dan het complete jaarbedrag in 12 keer. Word je per 4 weken betaald, dan krijg je in de meeste jaren 13 keer je 4-wekenloon (13 x 4 = 52 weken). Dat is ongeveer 7 uurlonen per jaar minder dan je bij 12 maandlonen zou krijgen.

Rekenvoorbeeld

Ter verduidelijking een rekenvoorbeeld:

D5-loon per 4 weken:         2.166,84 euro
D5-loon per maand:           2.355,36 euro
D5-uurloon:                         13,54 euro

13 x 4-wekenuurloon:        13 x 2.166,84 = 28.168,92 euro
12 x maandloon:                 12 x 2.355,36 = 28.264,32
Verschil:                               95,40 euro

En dat verschil is in uren dus 7 (95,40 gedeeld door 13,54, het uurloon)

Let op je loonstrook

De week loon extra moet apart op je loonstrook staan. Of anders moet het basisloon eenmalig het loon voor 5 in plaats van 4 weken zijn.

Volgens de cao ben je een deeltijdwerknemer als je een contract hebt voor minder dan 40 uur per week. In artikel 8 van de (TLN-) Cao staan je rechten. 

Naar rato vakantiedagen, ATV-dagen en vakantiegeld

Een deeltijdwerknemer krijgt naar rato vakantiedagen, ATV-dagen en vakantiegeld. Bijvoorbeeld: je hebt een contract van 24 uur per week. Dat is 60 procent van 40 uur. Dan heb jij minimaal recht op 60 procent van 24 vakantiedagen (dus ruim 14 vakantiedagen). Maar let op! Als je meestal meer hebt gewerkt dan je contracturen, moet je werkgever dat aan het begin van het volgende jaar met je verrekenen. Over die extra uren (tot aan het maximum van een fulltimer) krijg je alsnog die extra vakantiedagen of ATV-dagen en de extra vakantiebijslag. 

Extra uren per week

Werk je als deeltijdwerknemer in een week meer dan je contracturen? Dan moet je werkgever de extra uren tot aan 40 uur per week tegen 100 procent uitbetalen. Daarentegen moet je werkgever jou evengoed je contracturen uitbetalen als er in een week te weinig werk voor je is. 

Overuren

Ook voor deeltijdwerknemers geldt dat overuren (130 procent) pas beginnen te tellen als je in een week van maandag tot en met vrijdag meer dan 40 uur werkt. Heb je in een week 42 uur gewerkt in plaats van de afgesproken 24 uur, dan krijg je 16 uur extra uitbetaald tegen 100 procent en 2 uur tegen 130 procent.

Loon bij arbeidsongeschiktheid

De extra uren tot gemiddeld 40 uur per week tellen mee voor het loon bij ziekte. Voor de bepaling hiervan bereken je het gemiddelde van de extra gewerkte uren (tot 40 uur per week) gedurende de periode van 52 weken voorafgaande de eerste ziektedag. Let op: Je hebt ook recht op doorbetaling van maximaal 7 overuren per week. Dit is inclusief gewerkte zaterdag- en zondaguren. Dit is geregeld in artikel 16 van de cao. Meer informatie hierover vind je op caonaleving.nl bij ‘veel gestelde vragen’.

Meer weten? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op stichtingvnb.nl of mail naar transport@fnv.nl

Als je een voltijd dienstverband hebt, heb je recht op een garantieloon van 40 uur per week. Dat schrijft artikel 26, lid 1b van de cao voor. Wat is die 40-uursgarantie en wat heb je eraan?

Minstens veertig uur

Kort gezegd zijn je contracturen iedere week gegarandeerd. Werk je fulltime, dan hoor je per week 40 uur betaald te krijgen. Iedere week is een gesloten periode die loopt van maandag tot en met zondag. In die periode hoor je minimaal 40 uur te werken. Is er niet voldoende werk en kom je niet aan die 40 uur? Dan moet je werkgever deze uren aanvullen tot je contracturen. Hij draait dus op voor een eventueel tekort aan gewerkte uren in zo’n week. Hij mag niet de (over)uren van een week ervoor of erna gebruiken. Hij mag ook geen verlofuren inzetten.

Voorbeeld

Stel: Je werkt de ene week 32 uur en de andere 45 uur. Dankzij de 40-uursgarantie van 40 uur, heb je over die twee weken recht op (uitbetaling van) 5 overuren. Over de week met 32 uur krijg je 40 uur uitbetaald. En over de week met 45 uur, krijg je 40 uur plus deze 5 overuren. Overuren zijn namelijk de uren waarmee de diensttijd van 40 uur per week wordt overschreden en die niet op zaterdag of zondag liggen.

Uitzonderingen

Er zijn een paar uitzonderingen. Bijvoorbeeld als er een vrijwillige tijd-voor-tijdregeling is afgesproken. De eerder gemaakte overuren kunnen dan worden ingezet om aan te vullen tot de 40 uur. Een dergelijke regeling moet schriftelijk worden vastgesteld en worden aangemeld bij het secretariaat van de cao-partijen. Een andere uitzondering kan zijn dat er een wachtdag voor arbeidsongeschiktheid is toegepast. In dat geval geldt er een loongarantie van 32 uur per week.

Vragen?

Heb je vragen over je loonbetaling, neem voor ondersteuning contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 (bereikbaar tijdens kantooruren) of via transport@fnv.nl

Of kijk op www.caonaleving.nl

Er werken nogal wat uitzendkrachten in transport en logistiek. Hoe zit het eigenlijk met hun beloning? 

Als uitzendkracht val je ‘in principe’ onder de cao voor uitzendkrachten. Je formele werkgever is namelijk het uitzendbureau waarvoor je werkt en niet het transportbedrijf dat je inleent. Maar dit betekent niet dat je anders beloond mag worden dan collega’s die rechtstreeks in dienst zijn bij het bedrijf waar je tewerkgesteld bent. Er mag namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen vaste en ‘flexibele’ krachten. 

Salaris en vergoedingen

Als uitzendkracht dien je beloond te worden volgens de salarisschalen van de Cao Beroepsgoederenvervoer. Daarnaast heb je recht op de overige vergoedingen die volgens deze cao gelden. Dit betekent dat (onder andere) de volgende regelingen ook voor jou gelden (mits je voldoet aan de voorwaarden die de betreffende cao-bepalingen stellen):

 • overwerktoeslag
 • zaterdag-, zondag- en feestdagentoeslag
 • ploegendiensttoeslag
 • toeslag voor eendaagse nachtritten
 • verblijfkostenvergoeding
 • consignatievergoeding 

Arbeidstijden

Ook met betrekking tot arbeidstijden, de duur van de vakantie en het werken op feestdagen mag er geen onderscheid gemaakt worden tussen vaste en ‘flexibele’ krachten. 

Vragen?

Stichting VNB 0800-0225022 (gratis bereikbaar tijdens kantooruren) of transport@fnv.nl Of kijk op www.caonaleving.nl