Hier vind je het antwoord op de laatste tien CAO-vragen van TON-lezers.

Staat je vraag er niet bij? Stel die aan VNB. Deze stichting geeft uitleg over de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg.

Heb je een vraag voor in TON? Stuur een e-mail en TON laat het voor je uitzoeken.

Een nieuwe cao! 

Wat betekent dat voor jou? 

Sinds 1 januari is er een nieuwe cao voor de sector. Dat is goed nieuws voor jou, want de lonen gaan omhoog. Hoe zit dat precies? En wat verandert er nog meer? 

Op deze momenten krijg je loonsverhoging 

De nieuwe cao loopt tot en met 31 december 2025. Tijdens deze periode zijn er een paar momenten waarop je loons­verhoging krijgt. De percentages hieronder gelden voor de lonen in de loonschalen A tot en met H, de brutotoeslagen en de verblijfkostenvergoeding.

1. Op 1 januari 2024 zijn de lonen en toeslagen verblijf­kostenvergoeding verhoogd met 4%. 

2. Vanaf 1 juli 2024 geldt een verhoging van 2%. 

3. Vanaf 1 januari 2025 komt daar nog een verhoging bovenop van 4%. De verblijfkostenvergoeding gaat op die datum misschien ook omhoog. Maar dat hangt onder meer af van bepaalde prijsstijgingen en wordt later bekend.

Dit verandert er voor jongeren

Ben je 15 jaar of ouder, maar niet ouder dan 20 jaar? En ben je gekwalificeerd? Dan krijg je per 1 januari 2024 loon volgens de loonschaal. Het artikel voor het loon van gekwalificeerde jongeren verdwijnt uit de cao. 

Stagiairs ontvangen per maand 200 euro bruto aan stagevergoeding. Dit is een minimumregeling: werkgevers mogen ook een hogere stagevergoeding geven. 

Praten over een modernere cao 

Hoe kan de cao worden gemoderniseerd? Daarover gaan de cao-partijen graag met elkaar in gesprek. In deze cao zijn perioden afgesproken waarin de diverse onderwerpen worden besproken:

januari 2024 – juli 2024
meer autonomie en (regel)vrijheid

september 2024 – december 2024
verschillende varianten van de cao

januari 2025 – juli 2025
medewerkers keuze bieden in arbeidsvoorwaarden 

januari 2025– juli 2025
duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim

september 2025 – december 2025
basisinkomen bij fulltime dienstverband 

En verder …

Je mag overwerk weigeren als je meer dan 50 uur per week gemiddeld hebt gewerkt. Het gemiddelde wordt per vier weken bekeken. Wil je gebruikmaken van deze regeling? Dan moet je dit vier weken vóór het nieuwe kwartaal aanvragen bij je werkgever. 

Loontrede 0 verdwijnt uit de loonschalen A tot en met H.

De wachtdag bij ziekte vervalt. Dit betekent, dat je ook je eerste ziektedag krijgt doorbetaald.

Heb je vragen over de nieuwe cao? 

Het akkoord voor de nieuwe cao is nog zó vers, dat de definitieve tekst nog niet klaar is. Maar als het zover is, krijg je een nieuw cao-boekje van je werkgever. Heb je intussen vragen, neem dan contact op met de VNB.

 Bel met 0800-0225022

 Kijk op caonaleving.nl 

 Stuur een mail naar transport@fnv.nl

Wat zijn jouw rechten? 

Kerst én nieuwjaarsdag vallen dit jaar op doorde­­­weekse werkdagen. Veel mensen zijn dan vrij. 

Maar in het transport is de kans groot dat je toch moet werken. Wat zijn je rechten? 

Op feestdagen ben je vrij, tenzij …

In de cao staat, dat je op deze feestdagen vrij bent, ook als ze op doordeweekse dagen vallen: Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag, beide kerstdagen, nieuwjaarsdag en Koningsdag. Bevrijdingsdag is elke vijf jaar een officiële feestdag. In 2025 is het weer zover en is 5 mei een vrije dag.

… het niet anders kan 

Er is wel een belangrijke uitzondering op de regel dat je altijd vrij bent op deze feestdagen. De cao schrijft voor, dat je wel moet werken “als de aard of het belang van de onderneming zulks vordert”. Met andere woorden: als je werkgever je met een goede reden vraagt om te komen werken op een feestdag, moet je dat doen. Wel moet je werkgever de feestdagen zoveel mogelijk verspreiden over alle werknemers. Hiervoor moet hij een rooster maken, zodat je weet waar je aan toe bent. 

Werken op feestdagen wordt beloond

Moet je toch werken op een officiële feestdag? Dan heb je recht op iets extra’s. Je kunt kiezen uit:

een toeslag van 100%: je krijgt dan voor één uur werken twee keer je uurloon

een extra vrije dag van acht uur. Deze extra dag neem je op binnen acht weken. 

Valt een feestdag op een zondag? Dan heb je die keuze niet: je krijgt dan altijd de toeslag van 100%. Goed om te weten: werk je op een feestdag in het weekend, dan komt de extra betaling voor werken op een weekenddag er niet nog eens bovenop.


Vragen over de cao? Bel op werkdagen gratis met de Stichting VNB op 0800 – 022 5 022.

Kijk op  caonaleving.nl of mail naar  transport@fnv.nl

In de transportsector krijg je elk jaar een loontrede erbij. Simpel! Toch zijn er nog genoeg vragen over inschaling en loonsverhoging. De antwoorden op de meestgestelde vragen vind je hieronder. 

Ik zit sinds een jaar in D6. Ga ik nu naar de E-schaal?

Nee. Het soort werk wat jij doet, bepaalt je schaal. Je loonschaal is afhankelijk van de inhoud van je werk en je trede is (in principe) afhankelijk van het aantal jaren ervaring dat je hebt.

Blijf je hetzelfde werk doen, dan blijf je in dezelfde schaal. Wel kan werk in een andere loonschaal terechtkomen omdat het werk simpeler of ingewikkelder wordt. Vroeger moest je bijvoorbeeld zelf de weg vinden. Tegenwoordig gebruik je een navigatiesysteem. Hierdoor kan je werk in een lagere loonschaal belanden. Omgekeerd kan ook: er kunnen meer eisen aan je worden gesteld, waardoor je in een hogere loonschaal terechtkomt. 

Ik heb een nieuwe baan en ga hetzelfde werk doen als ik de afgelopen twee jaar deed. Mijn nieuwe werkgever wil me inschalen in trede 0. Klopt dat?

Nee. Als je in je nieuwe baan hetzelfde of soortgelijk werk gaat doen, moet je werkgever jouw ervaringsjaren meetellen. In dit geval moet hij je minimaal in trede 2 indelen.

In mijn nieuwe baan wil mijn werkgever me trede 5 geven. Maar ik heb pas twee jaar ervaring in hetzelfde werk. Mag dat in een standaard-cao?

Ja, dat mag in een standaard-cao. In deze cao staat dat het is toegestaan om een hogere trede te geven. 

Ik werkte als chauffeur in een andere sector. Nu ga ik hetzelfde werk doen voor een transportbedrijf. Telt mijn ervaring als chauffeur mee voor de trede die ik ga krijgen?

Ja. Ervaringsjaren in andere bedrijfstakken tellen mee. 

Ik ben sinds 1 juni 2022 in dienst. Mijn werkgever wil me nu per 1 januari 2024 mijn eerste trede­­­­verhoging geven. Mag dat?

Nee. Je werkgever moet tellen vanaf de datum dat je in dienst kwam. Op 1 juni 2023 had je je eerste tredeverhoging moeten krijgen. Op 1 juni 2024 krijg je de volgende.

Ik zie op mijn laatste loonstrook dat ik geen trede­­­­verhoging heb gekregen. Volgens mijn werkgever is dat omdat ik te veel fouten heb gemaakt. Had mijn werkgever mij dit niet van tevoren moeten laten weten? 

Ja, je werkgever moet jou een maand van tevoren laten weten dat je geen tredeverhoging krijgt. Dit moet schriftelijk, dus via een brief of mail. Hij moet in dat bericht uitleggen waarom hij geen verhoging wil geven. Dit heeft hij niet gedaan. Je hebt dus alsnog recht op je tredeverhoging. Met terugwerkende kracht.

Vragen over de cao?
Bel op werkdagen gratis met de Stichting VNB op 0800 – 022 5 022.

Kijk op  caonaleving.nl of mail naar  transport@fnv.nl

Het garantieloon betekent dat je recht hebt op uitbetaling van je loon over de uren per week die in je contract staan.

Maar als je minder of meer uren werkt dan vermeld staan in je contract, hoe is dat dan geregeld met bijvoorbeeld overuren of opbouw van pensioen?

Dit zijn de antwoorden op drie veel gestelde vragen. 

1. Overuren uitbetalen om een tekort aan uren op te vullen – mag dat? 

Een chauffeur heeft een contract van 40 uur per week en wil minder dagen gaan werken. Hij heeft afgesproken om de ene week vier en de andere week vijf dagen te werken. In de vierdaagse werkweek is er minder tijd beschikbaar om te werken, en dat is nadelig voor de werkgever. Want die moet nog steeds zijn loon van 40 uur per week (in minder dagen) garanderen. De werkgever gebruikt in de vierdaagse werkweek overuren uit de week waarin hij vijf dagen werkt om het tekort in de week met vier dagen op te vullen. Mag dat? 

Nee, de werkgever mag geen uren verrekenen tussen weken. Hij mag ook geen 130%-uren inzetten om 100%-uren te compenseren. In dit geval was het beter geweest om met de werknemer afspraken te maken over een lager garantieloon, dat bijvoorbeeld gebaseerd is op 38 uur per week. 

2. Meer werken dan in je contract staat – welke uren gelden voor je pensioenopbouw?  

Een chauffeur heeft een contract voor 32 uur, maar werkt altijd meer dan 40 uur per week. Zijn werkgever zegt dat zijn pensioenopbouw gebaseerd is op die 32 contracturen en niet op de daadwerkelijk gewerkte uren. Klopt dat?

De werkgever moet bij het pensioenfonds de meeruren opgeven. In dit geval gaat het om de gewerkte uren tussen 32 en 40 uur (en de uren boven de 40 uur). Overuren tellen tot 364 uur per jaar mee voor de pensioenopbouw. Er mag geen verschil zijn tussen een werknemer die een contract van 40 uur heeft en een werknemer met een contract van 32 uur die altijd 40 uur (of meer) werkt. Dat geldt voor pensioenopbouw, maar ook voor de hoogte van het vakantiegeld en het aantal vakantiedagen.

3. Meer werken dan in je contract staat – geldt voor de overuren een toeslag van 30%?

Een werknemer heeft een contract van 36 uur per week. Maar hij werkt regelmatig 40 uur tussen maandag en vrijdag. Tellen de extra uren als overuren, waarvoor een toeslag geldt van 30%? 

Nee, het zijn geen overuren die voor 130% worden uitbetaald. Overuren zijn alle gewerkte uren tussen maandag en vrijdag die boven de 40 uur uitkomen. Als de extra uren van deze werknemer meetellen als overuren, dan zou hij meer verdienen als zijn collega die een contract van 40 uur heeft en ook 40 uur werkt. 

Reis je van en naar je werk? Dan heb je recht op reiskostenvergoeding. Sinds 1 januari 2023 is de netto reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer €0,21 per kilometer. Je krijgt voor een enkele reisafstand maximaal 25 kilometer vergoed. Hieronder lees je, wat precies de regels zijn. En hoe je jouw reiskostenvergoeding zelf berekent. 

Waar heb je recht op?

Je hebt recht op een reiskostenvergoeding van maximaal €5,25 voor een enkele reis van meer dan 10 kilometer. Je krijgt €0,21 per kilometer. Voor de eerste 10 kilometer ontvang je geen vergoeding. Woon je 35 kilometer of meer van je werk, dan krijg je maximaal 25 kilometer vergoed. De reiskosten­vergoeding geldt alleen voor de dagen dat je onderweg bent van je huis naar je werk en weer terug.

Hoe bereken je zelf de reiskostenvergoeding?

Stap 1: bepaal de afstand van de enkele reis naar je werk: bijvoorbeeld 25 kilometer.

Stap 2: trek daar de eerste 10 kilometer van af: 25 km – 10 km = 15 kilometer. Over dit aantal kilometers heb je recht op vergoeding. Let op: je krijgt maximaal 25 kilometer per enkele reis vergoed!

Stap 3: bepaal je vergoeding: 15 km x € 0,21 = €3,15. 

Als de reisafstand voor de terugreis hetzelfde is, dan heb je op die dag recht op een reiskostenvergoeding van €6,30 (2 x €3,15).


Gebruik de routeplanner van de ANWB: Om de woon-werkafstand te bepalen, gebruik je de routeplanner van de ANWB. Hierin kun je je huisadres invoeren en het adres van de standplaats. Kies altijd voor de optie “kortste route”. Zo bepaal je het aantal kilometers per enkele reis.

Soms krijg je een hogere vergoeding:  Werkgevers mogen in het voordeel van hun werknemers afwijken van deze reiskostenvergoeding. Het is dus mogelijk dat je een hogere reiskostenvergoeding krijgt van je werkgever. Kreeg jij vóór 2023 al een hogere reiskostenvergoeding? Dan heb je daar nu nog steeds recht op.

Soms heb je geen recht op reiskostenvergoeding:  Als jouw werkgever zorgt voor vervoer van en naar je werk, dan geldt de reiskostenvergoeding niet. En verhuis je en ga je verder weg van je werk wonen? Dan is je werkgever niet verplicht om het extra bedrag aan reiskosten te betalen.

Rijd je samen op een rit? En doe je allebei hetzelfde werk? Dan heet dat in de cao een ‘dubbelbemande rit’. Voor zo’n rit gelden andere regels dan voor een rit die je in je eentje rijdt. Hieronder lees je welke regels dat zijn.

Een andere beloning 

Samen rijden betekent soms: een lager salaris. De werkgever ‘normeert’ dan werkzaamheden als rijden, laden, lossen en wachttijd tussen de 85 en 100%. Dit houdt in, dat je voor bijvoorbeeld laden en lossen niet 100% krijgt uitbetaald, maar tussen de 85% en 100%.

Maar dit mag alleen als je werkgever het beloningsbeleid voor dubbelbemande ritten vóór 1 mei 2006 bij cao-partijen heeft gemeld. Sinds 1 mei 2006 geldt: wil de werkgever een nieuw beloningsbeleid voor dubbelbemande ritten invoeren, dan moet de werkgever dat afspreken met de vakbonden. Hierbij gelden een paar voorwaarden:

 • De totale beloning van alle gemaakte diensturen moet minimaal 85% zijn.
 • Geldt er een regeling van vóór 1 mei 2006? Dan moet je werkgever overleggen met de vakbonden over een afbouwregeling. Dat is een regeling die het verschil tussen de oude en de nieuwe regeling afbouwt voor het personeel dat al in dienst is. De afbouwregeling komt na twee jaar te vervallen.
 • Voor werknemers die op het moment van inwerkingtreding van de cao 55 jaar en ouder zijn, blijft de oude regeling gelden. Zij krijgen niet te maken met de afbouwregeling.
 • De werkgever moet de nieuwe regeling aanmelden bij de cao-partijen. Dat zijn werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden).

Is er geen regeling aangemeld bij de cao-partijen? Dan moet de werkgever de diensturen volledig uitbetalen. Werknemers kunnen via hun vakbond controleren of hun werkgever een regeling heeft aangemeld.

En hoe zit het bij overuren?

Voor dubbelbemande ritten gebruikt de cao een andere definitie van overuren.

 • Overuren bij ritten door één persoon: diensturen die je maakt boven op een werkweek van 40 uur op doordeweekse dagen, dus niet op zaterdag en/of zondag. Werk je op vrijdag na middernacht, dan geldt een toeslag van 50% voor de uren die je werkt op zaterdag.
 • Overuren bij dubbelbemande ritten: diensturen die je maakt boven op een werkweek van 40 uur en niet op zaterdag vanaf 7.00 uur en/of op zondag (de hele dag). Voor diensturen op zaterdag tussen 00:00 tot 7:00 uur geldt bij dubbelbemande ritten een toeslag van 30% (overuren) in plaats van 50% (zaterdagtoeslag).

Verplichte tijd-voor-tijdregeling

Bij enkelbemande ritten is de grens van de verplichte tijd-voor-tijdregeling 220 uur per vier weken. Dit betekent dat alle diensturen boven 220 uur per vier weken in de tijd-voor-tijdpot terechtkomen. Hiermee kun jij als chauffeur vrije dagen opnemen. Ook is het mogelijk dat de werkgever, in overleg met de werknemer, dagen aanwijst om vrij te nemen via de tijd-voor-tijdregeling.

Van de tijd-voor-tijdgrens van 220 uur mag de werkgever afwijken en de grens stellen op 230 uur per vier weken. Bij dubbelbemande ritten is de grens van de verplichte tijd-voor-regeling 240 uur per vier weken.

Als je koerier of pakketbezorger bent, geldt de cao beroepsgoederenvervoer dan ook voor jou?
En zo ja, waar heb je dan recht op?

Check dit eerst:

Wanneer valt een koeriersbedrijf onder de cao?

1. Het bedrijf is gevestigd in Nederland.

2. Je werkgever heeft één of meer NIWO-vergunningen: een verplichte vergunning voor nationaal en internationaal beroepsgoederenvervoer over de weg.

of:

Er is geen NIWO-vergunning, maar je werkgever vervoert wel goederen voor anderen van A naar B, tegen een vergoeding én over de weg. Ook dan geldt de cao beroepsgoederenvervoer.

2 x ‘ja’?

Je valt onder de cao voor beroepsgoederenvervoer!

Heb je ‘ja’ gezegd bij 1? En geldt voor jou een van de situaties bij vraag 2? Dan geldt de cao ook voor het koeriersbedrijf waar jij werkt. En dus heb je recht op wat er in de cao staat.

Dit zijn jouw rechten:

1. Je hebt een loongarantie voor het aantal uren in je contract. Heb je een fulltime contract (40 uur per week) en heb je in de ene week 35 en in de andere week 45 uur gewerkt? Dan heb je recht op vijf overuren. Die worden uitbetaald voor 130%. Je werkgever moet die 35 uur in de eerste week zelf aanvullen tot 40 uur. Dit komt omdat overuren per week moeten worden berekend, dus niet per vier weken of per maand.

2. Je hebt recht op een verblijfskostenvergoeding als je langer dan vier uur van je standplaats bent. Je krijgt dan vaste bedragen aan onkostenvergoeding. Ook al heb je deze kosten in werkelijkheid niet gemaakt.

3. Op zaterdag heb je recht op een toeslag van 50% boven op je uurloon. Dus je ontvangt dan 150% in totaal. Maar soms zit het nét iets anders. Heb je bijvoorbeeld een contract voor 40 uur per week en werk je van maandag tot en met vrijdag minder dan 40 uur? Dan mag je werkgever het tekort aan uren verrekenen met je zaterdaguren.

Een rekenvoorbeeld

Als je een contract hebt voor 40 uur per week en op maandag tot en met vrijdag 35 uur werkt en op zaterdag 8 uur, heb je recht op:

 • Je basisloon (40 uur x 100%)
 • 3 zaterdaguren à 150%
 • 5 x zaterdagtoeslag à 50%

De 5 uur die je doordeweeks tekort kwam, wordt aangevuld met het 100%-gedeelte van de zaterdaguren. Je krijgt voor die
5 zaterdaguren in totaal wel 150%, alleen zit 100% daarvan al in je basisloon verwerkt en krijg je daarnaast nog 5 x 50% zaterdagtoeslag.

4. Je bent minimaal ingedeeld in loonschaal C als je rijdt in een wagen waar rijbewijs B voor nodig is.

5. Je hebt recht op een minimumvakantiebijslag gebaseerd op loonschaal D, trede 1. Is je loon C0, C1 of C2? Ook dan heb je recht op de vakantiebijslag gebaseerd op D1. Want D1 is hoger dan C0, C1 en C2.


Vragen over de cao? Bel dan tijdens kantooruren gratis met de Stichting VNB op 0800-0225022.

kijk op www.caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl

Afspraken en regels over jeugdlonen 2022

Per 1 juli 2022 zijn de minimumjeugdlonen veranderd. Ben jij 20 jaar of jonger? Dan gelden er nieuwe afspraken en regels.

Het wettelijk minimumloon is gestegen. En dat betekent dat sommige minimumjeugdlonen omhoog zijn gegaan. Andere niet. Hoe zit dat precies?

Minimumjeugdlonen die omhoog zijn gegaan

Je hebt recht op ten minste een percentage van het minimumloon als je 20 jaar of jonger bent en:

 • je hebt geen geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, of
 • je hebt geen wettelijk verplicht TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan, of
 • je hebt wél een van deze officiële papieren, maar je hebt ze niet nodig voor de uitvoering van je werk.

Geldt dit voor jou? Dan heb je per 1 juli 2022 ten minste recht op:

Ben je jarig geweest? Dan gaat de hogere beloning in op de eerste dag van de betalingsperiode die volgt op jouw verjaardag.

Minimumjeugdlonen die niet omhoog zijn gegaan

Het wettelijk minimumloon is gestegen. Maar in de cao per 1 juli 2022 is geen loonsverhoging opgenomen. Is jouw jeugdloon gebaseerd op de cao-lonen, dan verandert er dus niets in jouw loon. Dat is zo in deze gevallen:

 • je hebt een geldig getuigschrift van vakbekwaamheid voor het besturen van een vrachtauto, en je hebt dit nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden, of
 • je hebt het wettelijk verplichte TCVT-certificaat van vakbekwaamheid voor het bedienen van een mobiele kraan en je hebt dit nodig voor de uitvoering van je werkzaamheden.

Geldt dit voor jou? Dan heb je per 1-7-2022 ten minste recht op een percentage van trede 0 van de cao-loonschaal die hoort bij jouw functie, met als maximum loonschaal D:

leeftijd percentage loonschaal A loonschaal B loonschaal C loonschaal D

Op officiële feestdagen in Nederland hoef je normaal gesproken niet te werken. Ook niet als zo’n feestdag op een doordeweekse dag valt. Maar er zijn uitzonderingen. Als het soort werk dat je doet of het belang van de onderneming waar je werkt dat vereist, kan je werkgever je vragen om toch te werken op een officiële feestdag. En dat zul je dan moeten doen. Dan krijg je wel extra loon. Zo is het geregeld in de cao Beroepsgoederenvervoer.

Zeven feestdagen buiten weekend

Nederland kent een aantal feestdagen die niet in het weekend vallen: Tweede Paasdag (een maandag in maart of april), Hemelvaartsdag (altijd een donderdag tussen eind april en begin juni) en Tweede Pinksterdag (een maandag in mei of juni). Dat zijn de christelijke feestdagen. Ook Eerste en Tweede Kerstdag (op 25 en 26 december) zijn natuurlijk christelijke feestdagen. Die kunnen soms wel (deels) in een weekend vallen.

Dan zijn er nog een paar ‘nationale’ feestdagen. Nieuwjaarsdag en Koningsdag (27 april) kunnen ook in een weekend vallen, maar als het een werkdag is ben je vrij. Bevrijdingsdag (5 mei) is in de meeste cao’s, ook in die van ons, alleen eens in de vijf jaar een vrije dag. De eerstvolgende keer is dat zo in 2025. En ook Bevrijdingsdag kan natuurlijk een weekenddag zijn.

Extra betaling

Moet je werken op een van die feestdagen? Dan moet je meer betaald krijgen dan alleen maar voor de uren die je op zo’n dag werkt. Je hebt de keuze uit twee mogelijkheden. Een toeslag van 100 procent. Dat betekent dus twee keer je uurloon. Je kunt ook kiezen voor een extra vrije dag van acht uur. Die moet je dan wel binnen acht weken opnemen.

Feestdagen in het weekend

Valt een van die feestdagen op een zaterdag of zondag? Dan krijg je ‘alleen’ maar dubbel betaald. Dus een toeslag van 100 procent. Daar komt de extra betaling voor werken op een weekenddag dus niet nog eens bovenop.

11 vragen en antwoorden over de verblijfkostenvergoeding, ook wel bekend als de onkostenvergoeding of ‘het koffiegeld’.

 1. Ik was laatst na 3 uur weer terug op de standplaats. Ik kreeg hiervoor geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dit?
  Ja
  . Alleen bij ritten langer dan 4 uur heb je recht op verblijfkostenvergoeding.
 2. Moet ik over de verblijfkostenvergoeding belasting betalen?
  Nee. Het is een nettovergoeding.
 3. Als ik een meerdaagse rit maak, krijg ik voor de nachturen geen toeslag betaald. Klopt dat?
  Ja. Maar je verblijfkostenvergoeding loopt dan wel door.
 4. Mijn werkgever heeft 2 vestigingen, vlak bij elkaar, maar niet op hetzelfde adres. Hij zegt dat beide vestigingen mijn standplaats zijn. Klopt dit?
  Nee. Je standplaats kan maar op 1 adres zijn.
 5. Mijn werkgever zegt dat ik 2 standplaatsen heb. Kan dat?
  Nee. Je kunt maar 1 standplaats hebben.
 6. Ik kan bij de klant koffiedrinken. Heb ik dan nog recht op verblijfkostenvergoeding?
  Ja. Alleen het feit dat je bij een klant koffie, thee of soep kunt krijgen, betekent nog niet dat je geen recht hebt op verblijfkostenvergoeding.
 7. Mijn verblijfkostenvergoeding stopt als ik op mijn standplaats kom om te koppelen en begint weer te lopen zodra ik weer van de standplaats vertrek. Klopt dat?
  Ja. Je hebt geen recht op verblijfkostenvergoeding zo lang je op de standplaats verblijft.
 8. Op de boot betaalt mijn werkgever geen verblijfkostenvergoeding. Klopt dat?
  Nee. Verblijfkostenvergoeding loopt door zo lang je niet terug bent op de standplaats. Dus ook als je ligt te slapen of op de boot zit.
 9. Mijn standplaats is gewijzigd en mijn werkgever moet gedurende een jaar de extra reistijd en extra reiskosten betalen. Geldt dat ook voor de verblijfkostenvergoeding?
  Nee. De verblijfkostenvergoeding wordt vanaf het moment van standplaatswijziging berekend vanaf de nieuwe standplaats.
 10. Tijdens mijn rit pauzeer ik. Loopt de verblijfkostenvergoeding dan door?
  Ja. De verblijfkostenvergoeding begint te lopen op het moment dat je van de standplaats vertrekt en loopt door tot het moment dat je weer terugkeert op de standplaats.
 11. Krijg ik ook verblijfkostenvergoeding als ik dubbelbemand rijd en ik rijd op dat moment zelf niet?
  Ja. De verblijfkostenvergoeding wordt betaald als je als werknemer onderweg bent. Dus ook als je dubbelbemand rijdt en je rijdt op dat moment niet en ook als je als bijrijder werkt.

Vragen over de verblijfkostenregeling of andere cao-zaken? Bel gratis met Stichting VNB 0800-0225022, kijk op caonaleving.nl of mail naar transport@fnv.nl