Redactie TON

Vondellaan 156
3521 GH Utrecht

Telefoon: 06 38 07 67 51

E-mail: info@tonmagazine.nl

Verhuisd?

TON wordt verstuurd door Pensioenfonds Vervoer. Dat maakt gebruik van de gemeentelijke basisadministratie. Als daar je verhuizing verwerkt is – en het is ook bij Pensioenfonds Vervoer verwerkt dan komt TON vanzelf op je nieuwe adres.

Er blijkt met die administratieve verwerking enige tijd heen te gaan. Dat kan betekenen dat TON nog 1 of 2 keer op je oude adres komt. Ben je langer dan 4 maanden verhuisd? Dan gaat er iets mis. Geef dat dan even door  via mail naar TON, dan laten we het uitzoeken.

Bedrijf verhuisd?

Ben je met je bedrijf verhuisd? Stuur dan even een mail naar TON, dan geven wij het door aan het Pensioenfonds Vervoer.

Colofon

TON is het magazine voor mensen die werken in transport en logistiek. TON verschijnt zes keer per jaar. TON wordt gemaakt in opdracht van werkgeversorganisaties TLN, VVT en werknemersorganisaties FNV Transport & Logistiek, en CNV Vakmensen.

UITGEVER en REDACTIE Via Bertha,
Vondellaan 156, 3521 GH Utrecht
06 38 07 67 51

REDACTIERAAD bestaat uit vertegenwoordigers van het Sectorinstituut Transport en Logistiek, Pensioenfonds Vervoer, VNB, VVT

TEKST Gerrit Jan van Barneveld, Annet Koops, Olga Leever, Harry Linker, Carien Neeleman, Daphne Doemes-Engelen, Marjon Langereis en Coen van Extel, Ingrid Timmermans en Eric Vocking

FOTOGRAFIE en ILLUSTRATIES Marco Hofsté, Annelies van ’t Hul, Ruud Jonkers, Harry Linker, Frank de Man en Shamrock

OPMAAK Via Bertha, Utrecht

TON wordt gratis toegestuurd aan alle werknemers voor wie de Cao Beroepgoederenvervoer geldt én naar de leden van TLN en VVT. TON wordt verzonden door Pensioenfonds Vervoer. Omdat Pensioenfonds Vervoer het blad zelf verzendt, is de privacy van je gegevens gewaarborgd. Je gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deelnemers in Pensioenfonds Vervoer worden niet als abonnee geregistreerd.

 

Wil je antwoord op vragen over je werk en je vak?

Die kun je aan TON stellen, maar TON weet niet alles.
De organisaties hieronder wel!

Vragen over werk, opleiding en gezondheid?

Met vragen over je werk, opleiding en gezondheid kun je terecht bij het Sectorinstituut Transport en Logistiek.

Sectorinstituut Transport en Logistiek
stl.nl
info@stlwerkt.nl
088-2596111

Vragen over pensioen, prepensioen en VUT?

Zoek je meer informatie over het prepensioen? Wil je weten of je mag werken als je een VUT-uitkering hebt? Vraag je je af hoe het met je pensioen zit?

Pensioenfonds
pfvervoer.nl
088-322 999

Vragen over rechten en plichten?

Vragen over rechten en plichten in de transportsector? Leeft je werkgever de cao goed na?
Wat zijn de regels voor loonberekening? Wat te doen als je een boete krijgt?

Stichting VNB
caonaleving.nl
0800-0225022

VNB heeft ook een handige Looncheck App, waarmee je je loon kunt berekenen.