Hier vind je het antwoord op de belangrijkste Pensioen-vragen in de transport en logistiek van TON-lezers. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur een e-mail en TON laat het voor je uitzoeken.

Het pensioen bij Pensioenfonds Vervoer is in juli 2022 omhooggegaan. Er is 3,24% bijgekomen. Maar de prijzen stijgen op dit moment veel harder dan met 3,24%. Waarom is het pensioen dan niet meer verhoogd?

Sociale partners, dus de werkgevers en werknemers, hebben afgesproken dat de pensioenen bij Pensioenfonds Vervoer in een jaar niet meer omhoog mogen dan de stijging van de lonen. De lonen zijn vorig jaar met 3,24% omhooggegaan.

Als er heel veel reserve is, zouden de pensioenen meer omhoog kunnen. Maar die reserve is nu niet groot genoeg. Stel dat de pensioenen 1% omhoog gaan, dan moet het fonds een flink bedrag reserveren om dat extra pensioen aan iedereen uit te betalen. Het gaat dan om ongeveer 630.000 mensen die gemiddeld zo’n 18 jaar lang een hoger bedrag krijgen. Niet alleen de pensioenen van de gepensioneerden gaan namelijk omhoog, maar ook van de mensen die nog werken.

De zwaarwerkregeling is hetzelfde als de Regeling voor vervroegde uittreding (RVU). In de cao voor het beroepsgoederenvervoer is afgesproken dat iedereen die vóór 1 januari 2029 de AOW-leeftijd bereikt, mee kan doen aan de regeling. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voldoe je aan die voorwaarden? Dan krijg je maximaal drie jaar € 1.847 bruto per maand als je 40 uur werkt. Je bepaalt verder zelf wanneer je je pensioen van Pensioenfonds Vervoer laat ingaan. Zo kun je je pensioen van Pensioenfonds Vervoer laten ingaan vóór je AOW krijgt en gebruik gaat maken van de zwaarwerkregeling. Meer weten? Kijk dan op deze pagina:

pfvervoer.nl/zwaarwerkregeling-beroepsgoederenvervoer

Heb je naast je pensioen bij Pensioenfonds Vervoer nog meer pensioenpotjes? Dan kun je vragen de waarde van die potjes over te hevelen naar je pensioen bij Pensioenfonds Vervoer.

Dat kan op verschillende manieren.

 1. Je gaat op pfvervoer.nl naar ‘downloads’. Daar vind je een formulier waarmee je een voorstel voor waardeoverdracht aanvraagt.
 2. Je tikt op pfvervoer.nl rechtsboven in het zoekscherm ‘waardeoverdracht’ in. Je komt dan bij een uitleg voor mensen die nieuw in dienst zijn. Daar staat een knop ‘Vrijblijvend voorstel aanvragen’.
 3. Je gaat rechtstreeks naar pfvervoer.nl/waardeoverdracht-aanvragen. Je logt dan in met je DigiD. Dan hoef je alleen maar in te vullen waar jouw andere pensioen nu staat en dan ben je klaar.

Pensioenfonds Vervoer neemt vervolgens contact op met het pensioenfonds of de verzekeraar waar je eerder hebt opgebouwd. Die organisatie geeft de waarde van je pensioen door. Daarna krijg je van Pensioenfonds Vervoer een voorstel. Daarin staat hoeveel pensioen je voor die waarde krijgt bij Pensioenfonds Vervoer. Jij bepaalt of je akkoord gaat met het voorstel. Je zit dus nergens aan vast als je een voorstel voor waardeoverdracht aanvraagt.

Lees ook dit verhaal:
Koos en de kleine pensioenpotjes

Voor de berekening van je pensioen zijn veel gegevens nodig. Je werkgever meldt jou aan bij Pensioenfonds Vervoer en levert belangrijke informatie aan. Daarnaast krijgt het pensioenfonds gegevens over jou van jouw gemeente en van het UWV en de Belastingdienst.

Het pensioenfonds vergelijkt de verschillende gegevens en kijkt of alles klopt. Voorop staat dat jij het pensioen krijgt waar je recht op hebt.

Je bepaalt zelf wanneer je je pensioen in laat gaan. Op de overzichten die je van Pensioenfonds Vervoer ontvangt, is je pensioen berekend alsof je het laat ingaan op je 68e. 

Vanaf 55

Vanaf je 55e kun je al (een deel van) je pensioen in laten gaan. Hoe eerder, hoe lager je pensioen wordt. Dat heeft twee redenen: 

1. Je bouwt minder pensioen op omdat je eerder stopt met werken (of minder werkt) en jij en je werkgever dus minder premie betalen voor jouw pensioen.

2. Omdat je uitkering eerder ingaat, moet het opbouwde pensioen over meer jaren worden ‘uitgesmeerd’. Je maandelijkse pensioenuitkeringen zijn daardoor (levenslang) lager.

Hoeveel minder het wordt, hangt af van hoeveel minder je werkt en hoe vroeg je je pensioen laat ingaan. Vaak blijkt het wel mogelijk – om net als Ton – na verloop van tijd een of twee dagen minder te werken. Of toch vóór je AOW krijgt al helemaal met pensioen te gaan. 

Let op

Wil je meer dan 5 jaar vóór je AOW krijgt een deel van je pensioen laten ingaan? Dan mag je voor het deel dat je met pensioen bent niet meer werken. Laat je bijvoorbeeld 20 procent van je pensioen ingaan, dan mag je tot je AOW krijgt niet meer dan 80 procent werken. Werk je wel meer dan 80 procent? Dan krijg je te maken met de Belastingdienst. Die gaat na of je op het moment dat je je pensioen in liet gaan van plan was om meer dan 80 procent te gaan werken. 

Lees het verhaal van de 60-jarige Ton die met deeltijdpensioen wil gaan, en dus een dag minder kan werken.

Bij ziekte betaalt je werkgever je loon door. Je blijft pensioen opbouwen.

Kun je na twee jaar nog niet werken, dan bepaalt UWV de mate van arbeidsongeschiktheid. Als je meer dan 35 procent arbeidsongeschikt bent, betaalt het pensioenfonds geheel of gedeeltelijk de premie voor de opbouw van je pensioen.

Vergeet je pensioen niet

Als je gaat scheiden, bespreek dan (met je advocaat) ook het onderwerp pensioen. Als je dat wilt, kan Pensioenfonds Vervoer de waarde van je pensioen uitrekenen. Je kunt deze waarde dan meenemen in de besprekingen als je alles verdeelt. Bel daarvoor met 088-322 999

Je pensioen verdelen

Het verdelen van pensioen na een scheiding heet ‘verevening’. Als je geen afspraken maakt, heeft je ex-partner recht op de helft van het pensioen dat je hebt opgebouwd tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap. Deze regel geldt niet als je samenwoonde. Dan heeft je ex geen recht op een deel van je pensioen. Wel op (een deel van) het partnerpensioen. Je kunt als je uit elkaar gaat ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld dat de één 70 procent en de ander 30 procent krijgt. Of dat de één helemaal niets krijgt en de ander alles. 

Geef je scheiding door

Pensioenfonds Vervoer krijgt een automatisch bericht van de gemeente als je gescheiden bent. Laat daarna aan het pensioenfonds weten hoe je pensioen verdeeld moet worden. Vervolgens zorgt het pensioenfonds ervoor dat jij en je ex het juiste bedrag uitgekeerd krijgen. Geef je niks door aan het fonds? Dan moet je zelf voor de verdeling van je pensioen zorgen.

Dat ligt eraan hoe oud je wordt – en op welke leeftijd je ervoor kiest om te stoppen met werken. In dit staatje zie je wat de gemiddelde levensverwachting is van mensen die werken in het beroepsgoederenvervoer:

Leeftijd nu Levensverwachting

25 87,83

40 86,21

55 84,97

68 85,45

85 90,89

Waarom iemand die nu 25 is ouder wordt dan iemand van 55? Dat heeft te maken met de steeds betere medische zorg.

(Bron: Mercer)

Beeldbellen is een nieuwe manier om samen met de pensioenconsulent van Pensioenfonds Vervoer te kijken naar de mogelijkheden voor je pensioen. In een videogesprek kijk je met de consulent naar hetzelfde scherm en maak je samen een pensioenplan. Het is ook mogelijk om jouw persoonsgegevens te bekijken en bedragen te zien. Dat gebeurt op een veilige manier, zonder dat anderen kunnen meekijken of meeluisteren.

Maak een afspraak
Via de website van Pensioenfonds Vervoer kun je een afspraak maken met de pensioenconsulent uit jouw regio. Je krijgt dan een e-mail met een datum, een tijdstip en een link. Als je op de afgesproken tijd op deze link klikt, begint het gesprek.

Zo start je het videogesprek.

Eerst is er een check. Die gaat automatisch. Doet je camera het? Doet je microfoon het? De pensioenconsulent helpt je bij het opstarten van het videogesprek. Je kunt ook videobellen als je geen camera op je computer of tablet hebt. De pensioenconsulent kan jou dan niet zien, maar jij hem wel. Geen camera en geen microfoon? Dan krijg je een inbelnummer. Zo kun je elkaar spreken en meekijken op het scherm van de consulent.

Meer weten? Kijk op pfvervoer.nl

Als je inlogt op mijnpensioenoverzicht.nl, zie je het pensioen dat je naar verwachting gaat krijgen. Tenminste: als je blijft opbouwen zoals je nu doet. Veel mensen vinden het verwarrend dat het bedrag vanaf je 68ste opeens veel hoger is. Het lijkt bij sommigen alsof je door een jaar eerder te stoppen maar de helft van je pensioen krijgt. Hoe zit dat?

 

In stappen laten ingaan

De website van de overheid mijnpensioenoverzicht.nl gaat ervan uit dat jij je pensioen in stappen laat ingaan. Eerst krijg je AOW. Daarna komt er vanaf je 68ste het pensioen van Pensioenfonds Vervoer bij. Het bedrag vóór je 68ste is dus alleen je AOW-uitkering. Maar: je kunt je pensioen van Pensioenfonds Vervoer tegelijk met je AOW laten ingaan, of nog eerder. Het bedrag dat je in totaal krijgt, wordt dan iets lager dan het bedrag dat je op mijnpensioenoverzicht.nl achter je 68ste ziet staan.

Meer opbouwen in laatste jaren?

Veel mensen denken dat je in de laatste jaren voor je pensioen het meeste opbouwt. Dat is niet zo. Als je een jaar eerder stopt met werken, heeft dat niet heel veel invloed op de hoogte van je pensioen. Er is ook niet zoiets als een ‘compleet pensioen’, in de zin van een eindbedrag dat je moet bereiken. Je bepaalt zelf wanneer je het genoeg vindt.

Precies weten hoeveel je krijgt?

Ga naar pfvervoer.nl en maak een pensioenplan. Je ziet daar je pensioen van Pensioenfonds Vervoer én je AOW. Je geeft aan vanaf wanneer je het pensioen van het pensioenfonds wilt laten ingaan. Vervolgens zie je direct hoeveel pensioen je kunt verwachten. Wil je het laten ingaan vóór je AOW krijgt? Dat kan. Kijk wat er gebeurt als je ervoor kiest om de periode tót je AOW te overbruggen. Voor veel mensen is dit een aantrekkelijke optie. Je kunt jouw situatie ook altijd voorleggen aan een consulent van Pensioenfonds Vervoer. Dat advies is gratis.

[kader]

Meer weten?

Kijk op pfvervoer.nl of neem contact op met Pensioenfonds Vervoer: 0900-1964 (0 cent per minuut) van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Mailen: pensioen@pfvervoer.nl

Pensioenfonds Vervoer belegt de premies die jij en je werkgever betalen. Beleggen levert namelijk meer op dan het geld op de bank zetten – zeker nu de spaarrente bijna nul is. Het pensioenfonds kijkt wel kritisch naar ondernemingen waarin het vermogen (ruim 30 miljard) belegd wordt.

 

Duurzaam

Het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Vervoer is mede gericht op duurzaamheid. Dat betekent: proberen te zorgen dat ook de volgende generaties nog verzekerd zijn van een leefbare wereld. Daarom neemt het pensioenfonds aandelen in bedrijven die daar serieus werk van maken.

Mening van deelnemers

Dit beleggingsbeleid is onder andere gebaseerd op onderzoek dat Pensioenfonds Vervoer in 2017 onder de deelnemers (iedereen die premie afdraagt) heeft gedaan. In overgrote meerderheid vinden die deelnemers dat er niet belegd moet worden in de wapenindustrie en in kerncentrales. En in welke bedrijven zou het pensioenfonds dan juist wel aandelen moeten nemen? In elk geval ondernemingen die zich bezighouden met nieuwe energie, zoals zonnepanelen.

Onder voorwaarden

Pensioenfonds Vervoer heeft de deelnemers ook gevraagd aan welke voorwaarden bedrijven moeten voldoen. Dat ze goed omgaan met hun werknemers is heel belangrijk. Daar vallen ook de arbeidsvoorwaarden onder. Daarnaast moeten ze een normaal beloningsbeleid voeren, dus bijvoorbeeld geen mega-bonussen uitkeren. Wat ook zwaar weegt: ze mogen geen kinderarbeid (laten) verrichten en niet een te hoge CO2-uitstoot veroorzaken.

Gevolgen voor pensioen

In het onderzoek uit 2017 is tevens gevraagd of duurzaam beleggen gevolgen mag hebben voor de hoogte van het pensioen. Anders gezegd: accepteer je een lager pensioen als er duurzaam belegd wordt? Nee, zegt 40 procent van de deelnemers; voor 10 procent is het wel acceptabel. En 50 procent denkt dat duurzaam beleggen geen rendement hoeft te kosten. Dat blijkt trouwens in de praktijk ook zo te zijn. Duurzame bedrijven presteren over het algemeen net zo goed of zelfs beter dan niet-duurzame bedrijven.

Meer weten? pfvervoer.nl/over-ons/beleggen

Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt AOW. Sinds 2013 wordt de leeftijd waarop de AOW ingaat met stapjes verhoogd. De bedoeling was om in 2021 de AOW te laten ingaan als je 67 wordt. Maar in het Pensioenakkoord zijn er andere afspraken gemaakt.

 

Wat verandert er?
De komende twee jaar gaat de leeftijd waarop je AOW ingaat niet verder omhoog. Dit betekent dat je in 2020 en 2021 je AOW krijgt als je 66 jaar en 4 maanden bent. Daarna gaat de AOW-leeftijd wel weer met stapjes omhoog. In 2024 krijg je AOW als je 67 wordt.

Wat betekent dit voor jou?
Als je geboren bent vóór 1958, je door afspraken in het Pensioenakkoord eerder AOW gaat ontvangen. (Als je nu nog geen AOW ontvangt natuurlijk.) Ben je geboren in 1958 of later, dan staat de leeftijd waarop je AOW ingaat nog niet definitief vast. Vanaf 2020 wordt meer bekend over de ingangsdatum van de AOW voor deze groep.

Krijg je al pensioen en heb je ervoor gekozen de periode tot je AOW te overbruggen?
Je krijgt door het Pensioenakkoord eerder AOW. De overbrugging loopt door tot de oude AOW-datum. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je betaalt. Pensioenfonds Vervoer heeft hierover contact met de Belastingdienst. Zodra meer bekend is, laten we het weten aan iedereen die gekozen heeft voor een AOW-overbrugging.

Heb je net je pensioen aangevraagd en gekozen voor AOW-overbrugging.
Heb je kort geleden je pensioen aangevraagd en wil je het laten ingaan vóór je AOW krijgt? Dan kun je je pensioen opnieuw aanvragen. Doe dit zeker als je ervoor gekozen hebt de periode tot je AOW krijgt te overbruggen. Je krijgt namelijk eerder AOW. Daardoor heb je korter een overbrugging nodig. En dat scheelt weer pensioen! Heb je hier vragen over, bel dan met Pensioenfonds Vervoer: 0900-1964.

Ik heb een pensioenplan gemaakt, maar nog niets aangevraagd.
Heb je een pensioenplan gemaakt? Bekijk je plan dan eens opnieuw. Op de website van Pensioenfonds Vervoer wordt nu gerekend met de nieuwe AOW-leeftijden. Als jouw pensioen anders uitpakt, zie je dat meteen.

Soort pensioenregeling: uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij afspraken zijn gemaakt over de hoogte van je pensioenuitkering. Je werkgever betaalt elke maand een premie aan Pensioenfonds Vervoer. Jij betaalt een ‘eigen bijdrage’ aan je werkgever. De premie wordt zo voor een deel (ongeveer 2/3) betaald door je werkgever en voor een ander deel (ongeveer 1/3) door jou.

 

Voltijd pensioengevend salaris

Dat is je brutosalaris inclusief vakantietoeslag op basis van een volledige werkweek. Overuren tellen mee, tot een maximum van 364 uur per jaar.

 

Voltijd franchise

Niet je hele salaris telt mee voor de berekening van je pensioenopbouw. Je ontvangt later namelijk ook een AOW-uitkering. Het deel dat niet meetelt (de franchise) wordt afgetrokken van je pensioengevend salaris.

Voltijd pensioengrondslag

Het deel van je salaris waarover je pensioen opbouwt. Dat is dus het voltijd pensioengevend salaris waarvan de franchise is afgetrokken.

Percentage jaarlijkse pensioenopbouw

Het deel van je salaris dat meetelt voor de berekening van je pensioen vermenigvuldigt Pensioenfonds Vervoer met een opbouwpercentage. Dit opbouwpercentage is 1,788 procent. De uitkomst is het bedrag dat je aan pensioen opbouwt in een jaar. Dit bedrag wordt nog vermenigvuldigd met je deeltijdpercentage.

Deeltijdpercentage

Hier zie je het percentage dat je werkt in verhouding tot een fulltime dienstverband. Een voorbeeld: werk je 20 uur per week en in een fulltime dienstverband 40 uur? Dan is het deeltijdpercentage 50%.

Deelnemingsjaren

Een deelnemingsjaar is een jaar dat je pensioen hebt opgebouwd. Op het overzicht zie je het totaal aantal deelnemingsjaren.

LET OP: bij een deelnemingsjaar wordt rekening gehouden met je deeltijdpercentage. Stel: je werkt 10 jaar in deeltijd, bijvoorbeeld 50%. Je aantal deelnemingsjaren is dan 5.

Het kan zijn dat je op een andere datum bent begonnen met je pensioenopbouw en ook op een andere datum in dienst bent gekomen dan in het overzicht staat. Je hoeft je dan geen zorgen te maken. Pensioenfonds Vervoer kent de juiste data, maar kan deze om administratieve redenen niet tonen in het overzicht.

Begin met een pensioenplan

 

Ouder worden gaat vanzelf. Dat geldt niet voor met pensioen gaan. Daar moet je wat voor doen. En dat begint met informatie verzamelen en nadenken over wat je wilt en nodig hebt.

 

Pensioenspreekuur

Een goede eerste stap is het pensioenspreekuur van de consulenten van Pensioenfonds Vervoer bezoeken. Via pfvervoer.nl kun je makkelijk een afspraak plannen. Tijdens het spreekuur maak je samen met de consulent een pensioenplan. Je loopt dan alle mogelijkheden door, waarbij de consulent als een soort ‘hulplijn’ optreedt.

Direct zichtbaar

Het pensioenplan maak je online. Zo zie je meteen welke gevolgen een keuze heeft. Je kunt het dus ook zelf thuis doen. Voordeel van een bezoek aan het pensioenspreekuur is dat de consulent je op mogelijkheden kan wijzen. Ook als je niet zo handig bent met de computer, kan de consulent je op weg helpen bij het maken van je pensioenplan.

Veel keuzes

Er is nogal wat te kiezen ten aanzien van je pensioen. Veel mensen denken dat je moet wachten tot je AOW krijgt, of tot je 68 bent. Dat is namelijk de leeftijd waarop je pensioen berekend wordt door Pensioenfonds Vervoer. Je ziet je pensioen als je het in laat gaan op deze leeftijd op het pensioenoverzicht dat je jaarlijks krijgt. Maar je kunt meestal eerder stoppen met werken, ook vóór je AOW ontvangt. Je kunt er in dat geval voor kiezen de periode tot je AOW te overbruggen door een deel van je pensioen naar voren te halen. Je pensioenuitkering wordt dan wel wat lager. In je pensioenplan kun je zien hoeveel. En je kunt ‘schuiven’ met jaren en bedragen, totdat je pensioenplan naar je zin is.

En dan … aanvragen

Als dat het geval is, kun je je pensioen aanvragen. Ook dat kan digitaal. Je kiest het plan waarover je tevreden bent en klikt dan op ‘aanvragen’. Dat doe je met je DigiD, dus zorg dat je gebruikersnaam en wachtwoord bij de hand hebt.

Pensioenconsulenten

De pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer staan klaar om je te helpen als je vragen hebt. Een afspraak is gratis. Bezoek het pensioenspreekuur in ieder geval een paar jaar vóór je je pensioen laat ingaan. Dan weet je waarop je kunt rekenen als je met pensioen gaat. En je krijgt misschien wel onvermoede mogelijkheden aangereikt.


Ook meer inzicht in je pensioen?

Maak een plan. Daarvoor hoef je niet te wachten tot je bericht krijgt van het pensioenfonds. Iedereen, ‘jong’ en ‘oud’, kan één of meer plannen maken via pfvervoer.nl/pensioenplan

In de media verschijnen regelmatig berichten over een mogelijke verlaging van de pensioenen. Ook is vaak niet duidelijk waarom pensioenfondsen de pensioenen niet kunnen verhogen (indexeren), terwijl ze zoveel geld hebben. Hoe zit dat bij Pensioenfonds Vervoer?

Voorlopig geen verlaging
Pensioenfonds Vervoer heeft de pensioenen nog nooit verlaagd. Ook in 2019 is dat niet nodig. Zoals het er nu naar uitziet is een verlaging van de pensioenen ook in 2020 niet aan de orde.

Het bestuur van het pensioenfonds doet er alles aan om te voorkomen dat je pensioen in de toekomst moet worden verlaagd. Het fonds kan helaas niet garanderen dat dit nooit gebeurt. Of het fonds ooit moet korten, hangt af van een aantal zaken, waaronder de volgende.

 • De gemiddelde levensverwachting. Mensen worden gemiddeld steeds ouder. Pensioenen moeten daardoor langer worden uitbetaald. Dat kost geld;
 • De rente. Een lage rente maakt pensioen duurder. Het fonds moet dan meer geld in kas hebben.
 • De beleggingen. De resultaten van beleggingen kunnen langere tijd tegenvallen.

Geen indexatie in 2019 en 2020
In 2019 en 2020 kan Pensioenfonds Vervoer de pensioenen niet verhogen, terwijl het fonds wel veel geld heeft. Hoe kan dat? Dat is een vraag die veel mensen zich stellen.

Allereerst een korte uitleg waarom indexeren of verhogen belangrijk is. Als de prijzen stijgen en jouw pensioen niet, wordt je pensioen minder waard. Je kunt namelijk (straks) minder kopen met hetzelfde pensioen.

Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer bekijkt elk jaar of, en zo ja met hoeveel procent de pensioenen verhoogd kunnen worden. Het verhogen van de pensioenen kan alleen als de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer goed genoeg is. Dat is op dit moment niet het geval. Er zijn reserves, maar de wet eist dat die hoger zijn. Pas als er een flinke reserve is, mag het fonds de pensioenen gaan verhogen.

Op de hoogte blijven van de financiële situatie bij Pensioenfonds Vervoer?
Kijk op pfvervoer.nl/dekkingsgraad voor meer informatie over de financiële situatie van Pensioenfonds Vervoer. Je kunt je via de website ook aanmelden om berichten over de financiële situatie van het fonds te ontvangen. Je ontvangt dan via e-mail een update zodra er nieuws is.

Ga je scheiden en spreek je niks af over het pensioen? Dan heeft je ex-partner recht op de helft van jouw pensioen. Dit staat in de wet en geldt voor iedereen die getrouwd of geregistreerd partner was. Maar je kunt ook een andere verdeling afspreken. Denk dus goed na over de verdeling van je pensioen als je gaat scheiden.

Standaard: ieder de helft

Je ex-partner heeft recht op de helft van het pensioen dat je hebt opgebouwd terwijl jullie getrouwd of geregistreerd partner waren. Heb je bijvoorbeeld twintig jaar pensioen opgebouwd en waren jullie vijftien jaar samen? Dan is de helft van het pensioen dat je tijdens die vijftien jaar hebt opgebouwd voor je ex-partner. Andersom geldt hetzelfde: jij hebt recht op de helft van het pensioen van je ex-partner.

Anders kan ook

Je kunt het pensioen ook anders verdelen. Bijvoorbeeld 70 procent voor de één en 30 procent voor de ander. Of ‘conversie’ van pensioen. Dan zet je het pensioen (en vaak ook het partnerpensioen) om in een eigen pensioen voor je ex-partner. Hij of zij kan dan zelf bepalen wanneer dit pensioen ingaat. Dat kan bij een ‘gewone’ verdeling niet.

Je ex-partner houdt recht op partnerpensioen

Als jij overlijdt, krijgt je ex-partner een partnerpensioen van Pensioenfonds Vervoer. Tenzij je hebt gekozen voor conversie (zie hierboven). Het partnerpensioen voor je ex-partner heet na een scheiding ‘bijzonder partnerpensioen’. Jullie kunnen samen afspreken dat je ex-partner geen recht op bijzonder partnerpensioen krijgt.

Leg de afspraken goed vast …

en laat het weten aan Pensioenfonds Vervoer

Als je uit elkaar gaat, maak je afspraken over bijvoorbeeld alimentatie en de verdeling van de inboedel. Maak ook afspraken over verdeling van jullie pensioen. Laat je goed voorlichten over de verschillende mogelijkheden vóór je afspraken op papier zet in het echtscheidingsconvenant. Geef binnen twee jaar na de scheiding aan het pensioenfonds door hoe jullie het pensioen verdelen. Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededelingsformulier in verband met verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’. Het formulier staat op pfvervoer.nl/scheiden. Het pensioenfonds kan daarna het pensioen op de goede manier uitkeren als het zover is. Als je niets doorgeeft, moet je zelf zorgen voor de verdeling van het pensioen.

Meer weten?

Kijk op pfvervoer.nl/scheiden of neem contact met op met Pensioenfonds Vervoer: 0900-1964 (0 cent per minuut). Je kunt bellen van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Je kunt ook mailen: pensioen@pfvervoer.nl.

Ja, dat kan. Het pensioen op je overzicht van Pensioenfonds Vervoer is berekend alsof het ingaat op je 68e. De meeste mensen ontvangen hun AOW eerder. Betekent dit nu dat je moet doorwerken tot je 68e? Of kun je je pensioen ook eerder laten ingaan? Bijvoorbeeld tegelijk met je AOW of misschien zelfs vóór je AOW ontvangt?

AOW: een uitkering van de overheid voor iedereen in Nederland
Iedereen die in Nederland woont of werkt, krijgt later AOW. De AOW is een uitkering van de overheid. Zie het als een basispensioen.

Pensioen bij Pensioenfonds Vervoer: aanvullend pensioen voor iedereen die werkt in de vervoerssector
Als je bij een werkgever werkt die is aangesloten bij Pensioenfonds Vervoer, bouw je ook aanvullend pensioen op. Je kunt bij Pensioenfonds Vervoer zelf bepalen wanneer je je pensioen laat ingaan. Hoe eerder je je pensioen laat ingaan, hoe lager het wordt en andersom. Je kunt ook schuiven met je pensioen, waardoor je de periode tot je AOW krijgt, kunt overbruggen.

AOW en pensioen van Pensioenfonds Vervoer tegelijk laten ingaan. Wat moet je doen?
Pensioen aanvragen is sinds kort heel simpel: ga naar pfvervoer.nl en log in met DigiD. Klik op het blauwe blokje ‘Je pensioen’. Vervolgens zie je een aantal pensioenplannen, waaronder een plan ‘Pensioen en AOW tegelijk’. Je ziet direct hoeveel pensioen je per maand krijgt als je het tegelijk met je AOW laat ingaan.

Nog eerder kan ook
Als je inlogt op pfvervoer.nl zie je naast het plan ‘Pensioen en AOW tegelijk’ ook het plan ‘Eerder met pensioen’. Je kunt dit plan eenvoudig aanpassen aan jouw wensen of zelf een ander plan maken. Ieder plan kun je opslaan. Ook als je nog lang niet met pensioen gaat. Zie de datum in een plan dan als je streefdatum om met pensioen te gaan. Uiteindelijk kun je met het plan dat jouw voorkeur heeft je pensioen aanvragen.

Maak eens een pensioenplan! Ook als je pensioen nog lang niet in zicht is. Ga naar pfvervoer.nl/pensioenplan

Als je door ziekte of een handicap niet meer (volledig) kunt werken, betaalt je werkgever de eerste twee jaar je loon door. Ook bouw je gewoon pensioen op.

Als je na twee jaar nog niet helemaal hersteld bent, kun je (voor een deel) arbeidsongeschikt worden verklaard. Je werkgever betaalt dan je loon door voor het deel dat je nog werkt. Voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent, krijg je een WIA-uitkering van UWV. Ook kun je bij het pensioenfonds een aanvulling op deze uitkering aanvragen.

Je hoeft bij Pensioenfonds Vervoer niet door te geven dat je arbeidsongeschikt bent. Het pensioenfonds krijgt dit automatisch door via UWV.

Je bouwt automatisch ‘premievrij’ pensioen op
Als je 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent, betaalt Pensioenfonds Vervoer een deel van de premie voor de opbouw van je pensioen.

Hoeveel premie het pensioenfonds voor je betaalt, hangt af van de mate van je arbeidsongeschiktheid. Ben je minder dan 35 procent arbeidsongeschikt? Dan betaalt het pensioenfonds geen premie voor je.

Op pfvervoer.nl/arbeidsongeschikt vind je meer informatie over premievrij pensioen opbouwen.

Vraag zelf een aanvulling op je WIA-uitkering aan
Als je een WIA-uitkering krijgt, dan kun je bij het pensioenfonds een aanvulling aanvragen. De aanvulling is 10 procent van het loon dat je ontving voordat je arbeidsongeschikt werd. Je krijgt automatisch bericht van het pensioenfonds als je in aanmerking komt voor een aanvulling op je WIA-uitkering.
Meer informatie over de WIA-aanvulling én het aanvragen van deze aanvulling? Kijk dan op pfvervoer.nl/wia-aanvulling

Meer weten?
Ga naar pfvervoer.nl

Of neem contact op met de Pensioendesk via 0900-1964 (0,0 eurocent per minuut). De medewerkers van Pensioenfonds Vervoer zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur bereikbaar.

Vanaf 1 januari 2019 veranderen de regels voor (heel) kleine pensioenen. Hieronder lees je wat een klein en heel klein pensioen is en wat het voor jou betekent als je zo’n pensioen hebt.

Wat is een (heel) klein pensioen?
De overheid bepaalt elk jaar wat de grens is voor een klein pensioen. In 2018 heb je een klein pensioen als je pensioen lager is dan 474,11 euro bruto per jaar. Je hebt een heel klein pensioen, als je pensioen 2 euro bruto per jaar of lager is.

Dit verandert er vanaf 2019 voor (heel) kleine pensioenen
Vanaf 2019 kunnen pensioenfondsen kleine pensioenen (meer dan 2 euro en maximaal 474,11 euro) automatisch overdragen naar andere pensioenuitvoerders. Als je nu buiten het vervoer gaat werken, moet je dat zelf regelen. Dat hoeft straks niet meer.

Pensioenen van 2 euro of lager vervallen vanaf 2019 aan het pensioenfonds (dat gebeurt alleen als je niet meer bij het fonds pensioen opbouwt).

Wat betekent het als ik een (heel) klein pensioen heb en nog in het vervoer werk?
Als je in het vervoer blijft werken, dan gebeurt er niks. Je bouwt je pensioen verder op. De kans is groot dat je straks geen (heel) klein pensioen meer hebt. Heb je dat wel als je later je pensioen laat ingaan? Dan kun je je pensioen in één keer uitgekeerd krijgen in plaats van maandelijks.

Wat gebeurt er met mijn (heel) kleine pensioen als ik niet meer in het vervoer werk?
Stel, je stopt met werken in het vervoer en je gaat in een andere branche aan de slag. Dan stopt je pensioenopbouw bij Pensioenfonds Vervoer. Als je op dat moment een pensioen hebt tussen 2 euro en 474,11 euro, dan draagt Pensioenfonds Vervoer jouw kleine pensioen over naar de organisatie waar je op dat moment pensioen opbouwt. Je hoeft hiervoor zelf niks te doen.

Is je pensioen 2 euro of kleiner? Dan wil Pensioenfonds Vervoer de waarde van het pensioen in één keer aan je overmaken. Je hoeft hierover geen contact op te nemen met het fonds. Het fonds stuurt je eind 2018 een brief met meer informatie.

 Nu al meer informatie?
Alle informatie over (heel) kleine pensioenen vind je op pfvervoer.nl/kleinpensioen

Pensioenfonds Vervoer bewaart en gebruikt jouw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die iets zeggen over jou. Bijvoorbeeld je naam, of het IP-adres van je computer. Wat doet Pensioenfonds Vervoer eigenlijk met deze gegevens?

Pensioenfonds Vervoer ‘verwerkt’ persoonsgegevens
Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie verwerkt Pensioenfonds Vervoer verschillende soorten persoonsgegevens. Denk aan je adres en telefoonnummer. Ook als je bijvoorbeeld bent gescheiden, wordt dit verwerkt in de administratie. Een scheiding heeft namelijk invloed op de hoogte van jouw pensioen en het pensioen voor je ex-partner.

Wat is ‘verwerken’?
‘Verwerken’ is een verzamelnaam voor alles wat Pensioenfonds Vervoer met jouw gegevens kan doen. Denk aan het verzamelen en bewaren van gegevens. Of het gebruiken van gegevens in een brief of een overzicht. Ook voor verzending van deze TON gebruikt Pensioenfonds Vervoer jouw persoonsgegevens. TON Magazine wordt gratis toegestuurd aan werknemers die onder de cao Beroepsgoederenvervoer vallen. Omdat Pensioenfonds Vervoer het blad zelf verstuurt, is de privacy van je adresgegevens gewaarborgd.

Alleen bewaren zolang nodig
Pensioenfonds Vervoer is verantwoordelijk voor een goede bescherming van jouw persoonsgegevens. Je gegevens worden goed beveiligd volgens regels in de wet. Als jouw gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. Pensioenfonds Vervoer verzamelt en bewaart niet meer gegevens dan nodig. En als er gegevens worden uitgewisseld met anderen, dan gebeurt dat onder strenge voorwaarden.

Jouw rechten als je gegevens worden verwerkt
Je hebt het recht om je gegevens in te zien wanneer je wilt. Je mag je gegevens verbeteren, aanvullen en laten verwijderen. Denk je dat jouw gegevens zonder goede reden worden verwerkt? Dan kun je de verwerking stop laten zetten. Je gegevens worden alleen niet verwijderd wanneer Pensioenfonds Vervoer deze nodig heeft voor zijn taak volgens de wet.

Meer weten?
Ga naar www.pfvervoer.nl/privacybeleid voor meer informatie.

Mogelijk heeft je partner een eigen inkomen en is dit voldoende om van rond te komen. Maar het komt ook vaak voor dat dit niet zo is.
Bij Pensioenfonds Vervoer is er een uitkering voor je partner geregeld als je overlijdt. Voor je kinderen is er een wezenpensioen. Deze uitkeringen noemen we ‘het nabestaandenpensioen’. Naast het nabestaandenpensioen krijgt je partner misschien een Anw-uitkering van de overheid. 

Hoogte van het nabestaandenpensioen
De hoogte van het nabestaandenpensioen is onder andere afhankelijk van het moment dat je overlijdt. Bouwde je op dat moment nog actief pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer, dan is het nabestaandenpensioen circa 70 procent van het pensioen dat je had kunnen opbouwen tot je 68e. Bouwde je geen pensioen meer op bij Pensioenfonds Vervoer, dan is het nabestaandenpensioen circa 70 procent van het pensioen dat je daadwerkelijk hebt opgebouwd.

Kijk samen eens wat het inkomen van je partner is als jij er niet meer bent
Op je Uniform Pensioenoverzicht zie je wat je partner en kinderen krijgen als jij komt te overlijden. Op svb.nl/anw vind je de regels waaraan je partner moet voldoen om een Anw-uitkering te krijgen van de overheid. Denk verder eens na over de vraag of je partner meer of minder wil gaan werken na je overlijden als hij of zij een baan heeft.

Extra pensioen voor je partner
Denk je dat je partner extra inkomen nodig heeft als jij komt te overlijden? Dan kun je bij Pensioenfonds Vervoer een Anw-pensioen verzekeren. Je bepaalt zelf welk bedrag je verzekert. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerde bedrag, krijgt je partner van Pensioenfonds Vervoer een extra pensioen tussen 5.100 en 14.600 euro per jaar als je overlijdt, bovenop het nabestaandenpensioen. Je partner ontvangt het Anw-pensioen totdat hij of zij AOW ontvangt.
Je werkgever kan voor je uitrekenen hoe hoog de premie van de verzekering voor jou is. Je werkgever betaalt de premie aan Pensioenfonds Vervoer en houdt het bedrag in op je salaris.

Meer weten over het Anw-pensioen?

Bekijk dan de brochure op pfvervoer.nl. Voor vragen kun je ook terecht bij je werkgever of contact opnemen met Pensioenfonds Vervoer.

Als je met pensioen bent, heb je een inkomen nodig om van rond te komen. Daarom bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Wat doet het fonds nu eigenlijk voor jou? 

 1. Je krijgt een complete pensioenregeling

De pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer is met zorg samengesteld door werkgevers en werknemers in de vervoerssector. Naast een pensioen voor later is er meer geregeld. Zo is er bijvoorbeeld een uitkering voor jouw partner en kinderen als je overlijdt. Check het Pensioen 1-2-3 op pfvervoer.nl voor een compleet overzicht van het hele pensioenpakket. Hier wordt uitgelegd wat er voor je is geregeld tijdens je pensioenopbouw en welke keuzemogelijkheden je hebt wanneer je je pensioen aanvraagt.

 1. Lage kosten betekent meer pensioen

Het pensioenfonds doet er alles aan om de kosten zo laag mogelijk te houden. Het fonds onderhandelt scherp over de kosten voor de uitvoering van de pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Van de premie die je betaalt, wordt bijna alles gebruikt om jouw pensioenpot te laten groeien en de verzekeringen te betalen.

 1. Verantwoord beleggen met een maximaal rendement

Het geld dat het pensioenfonds ontvangt voor jouw pensioen wordt belegd. Als je met pensioen gaat is iedere euro ongeveer 3 euro geworden. Waarom het pensioenfonds niet kiest voor ‘een veilige spaarrekening’? Het antwoord is simpel: als het fonds alleen zou sparen, zou je pensioen veel lager zijn.

 1. Veel informatie en hulpmiddelen

Pensioenfonds Vervoer vindt het belangrijk dat je weet waar je aan toe bent. Daarom zijn er handige hulpmiddelen, waarmee je inzicht kunt krijgen in je pensioensituatie. Het Uniform Pensioenoverzicht is daar een goed voorbeeld van. Maar kijk vooral ook eens op www.pfvervoer.nl. Daar vind je het pensioendashboard. Met het dashboard kun je allerlei keuzemogelijkheden doorrekenen. Ook kun je een afspraak maken met een van de consulenten. Handig voor je pensioenplanning.

Het is verstandig af en toe te checken hoe je ervoor staat, ook als je pensioen nog een flink aantal jaren voor je ligt. Zo voorkom je verrassingen tegen de tijd dat je met pensioen gaat.

Als je in het beroepsgoederenvervoer werkt, bouw je pensioen op bij Pensioenfonds Vervoer. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een totaaloverzicht van je pensioenopbouw. Je vindt hier ook het pensioen dat je eventueel elders hebt opgebouwd.

Als je al wat langer werkt, is het zinvol om te kijken of je wel genoeg pensioen opbouwt. Dit kan op verschillende manieren.

 1. De Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud De Pensioenschijf-van-vijf zet jouw inkomsten en uitgaven na pensioneren op een rij. In drie stappen zie je of je inkomsten voldoende zijn als je straks met pensioen bent. Inloggen is niet nodig. Je moet wel zelf je pensioengegevens invoeren.
 2. Het pensioendashboard op pfvervoer.nl Op de website van het pensioenfonds staat het pensioendashboard. Je kunt je uitgaven en inkomsten met elkaar vergelijken. Daarnaast kun je verschillende keuzemogelijkheden doorrekenen. Zo zie je bijvoorbeeld hoe hoog je pensioen is als je eerder stopt met werken. Na inloggen zie je al je pensioengegevens bij elkaar. Inloggen kan eenvoudig met DigiD.
 3. Een afspraak met een pensioenconsulent Wil je precies weten hoe het zit en wat er kan, maak dan een afspraak met een van de pensioenconsulenten van Pensioenfonds Vervoer. Dat kan via de website: pfvervoer.nl/pensioenconsulenten.

Tip Ben jij vaak online? Geef dan bij het pensioenfonds aan dat je voortaan via e-mail informatie wilt ontvangen. Pensioenfonds Vervoer kan je dan snel en op maat berichten over zaken die voor jou belangrijk zijn.

Het is wettelijk niet mogelijk je pensioen zelf af te kopen. Een klein pensioen wordt door Pensioenfonds Vervoer afgekocht. Het afkopen van je pensioen gebeurt nooit eerder dan het moment dat je met pensioen gaat. 

Wat is afkopen?
Bij afkoop ontvang je de waarde van het pensioen dat je hebt opgebouwd in één keer. Het eenmalige bedrag is ongeveer 15 keer zo hoog als je jaarlijks pensioenuitkering. Je ontvangt na afkoop geen maandelijkse pensioenuitkering. Kom je voor afkoop in aanmerking, dan ontvang je automatisch een brief van Pensioenfonds Vervoer. 

Afkoopgrens
Pensioenfonds Vervoer kijkt op het moment dat je met pensioen gaat of je een klein pensioen hebt opgebouwd. Is je opgebouwde pensioen minder dan 465,94 euro per jaar (de afkoopgrens in 2016), dan wordt je pensioen afgekocht. De afkoopgrens wordt elk jaar door de overheid opnieuw bepaald.

Weten hoeveel jij hebt opgebouwd?
Ga voor meer informatie over jouw pensioen naar pfvervoer.nl. Log hier in met je DigiD. In ‘Mijn pensioen’ vind je jouw pensioenoverzicht (UPO).

Als je werkt in transport en logistiek, bouw je pensioen op. Vakbonden FNV, CNV Vakmensen en werkgeversorganisaties KNV en TLN hebben dat voor jou geregeld. Jouw salaris en het pensioen dat je opbouwt, hangen nauw met elkaar samen. Maar hoe zit dat eigenlijk precies?  

Hoeveel pensioen je in een jaar opbouwt, wordt berekend in een aantal stappen.

Stap 1: Hoeveel verdien je?

Bij de berekening van je pensioenopbouw in een jaar wordt uitgegaan van het ‘pensioengevend salaris’. Dat is je bruto jaarsalaris op 1 januari van dat jaar, inclusief vakantietoeslag en toeslag voor het werken op zaterdag/zondag. Daarnaast behoren ook de vergoeding voor overuren, onregelmatigheidstoeslag en ploegentoeslag in het voorafgaande jaar tot je pensioengevend salaris. 

Stap 2: Welk bedrag telt mee voor de opbouw van je pensioen?

Niet je hele pensioengevend salaris. Je ontvangt later namelijk ook een AOW-uitkering. Er wordt daarom een deel (de franchise) afgetrokken van je pensioengevend salaris. Ook wordt gekeken of je niet meer verdient dan het maximumsalaris (52.763 euro in 2016). 

Stap 3: Hoeveel pensioen bouw je op in een jaar?

Het deel van je salaris dat meetelt, wordt vermenigvuldigd met een percentage. In 2016 is dat 1,77%. De uitkomst is het bedrag dat je aan pensioen opbouwt in een jaar. Ga je het jaar daarop meer verdienen en kom je niet boven het maximumsalaris? Dan zal je opbouw in dat jaar ook hoger zijn. Je uiteindelijke pensioen van Pensioenfonds Vervoer is de optelsom van alle bedragen die je zo jaarlijks hebt opgebouwd. 

Tip

In het Pensioen 1-2-3 op pfvervoer.nl lees je meer over pensioenopbouw. Ook staat daar een aantal voorbeelden, waarin je ziet hoe de opbouw wordt berekend. 

Jouw pensioenopbouw in 2015

Benieuwd naar de gegevens die zijn gebruikt voor de berekening van jouw pensioen in 2015? Je vindt ze in het uniform pensioenoverzicht (UPO) op pfvervoer.nl. Log in met je DigiD en bekijk je pensioenoverzicht in ‘Mijn dossier’.

Binnenkort ontvang je van Pensioenfonds Vervoer je pensioenoverzicht 2017. De bedoeling van dit overzicht is je inzicht te geven in het pensioen dat je nu al hebt opgebouwd en het pensioen dat je naar verwachting gaat opbouwen. Deze berekening is gemaakt op basis van je huidige salaris. Je verwachte pensioen moet je nog verder opbouwen en is dus nog niet zeker.
Hieronder zie je hoe je het pensioenoverzicht kunt gebruiken om snel inzicht te krijgen in je pensioensituatie.

 1. Hoeveel pensioen?

Op het overzicht zie je het pensioen dat je Pensioenfonds Vervoer hebt opgebouwd tot 1 januari 2017. Heb je eerder buiten het vervoer gewerkt? Dan heb je waarschijnlijk ook een pensioen bij een ander fonds of verzekeraar. Op mijnpensioenoverzicht.nl zie je het totaal aan pensioen dat je hebt opgebouwd.

 1. Genoeg pensioen?

Is het pensioen dat je naar verwachting gaat opbouwen straks ook genoeg om van rond te komen? Ga voor het antwoord op deze vraag naar pfvervoer.nl en log in met je DigiD. Je krijgt dan toegang tot ‘Mijn pensioen’. In het pensioendashboard kun je een inschatting maken van je uitgaven na je pensionering. En je ziet of je naar verwachting elke maand geld overhoudt of te kort komt. Als je nu en dan kijkt hoe je ervoor staat, kun je op tijd actie ondernemen als je dat wilt. Ook kom je dan niet voor verrassingen te staan tegen de tijd dat je met pensioen gaat.

 1. Nabestaandenpensioen

Mocht jij overlijden, dan krijgt je eventuele partner van Pensioenfonds Vervoer een partnerpensioen. Op je pensioenoverzicht zie je hoeveel dit is. Kan je partner hier niet van rondkomen? Denk dan eens na over het verzekeren van een Anw-pensioen. Deze verzekering vult het nabestaandenpensioen aan. Meer informatie vind je op pfvervoer.nl bij ‘Keuzes die je hebt’.

 1. Jij bepaalt zelf wanneer je met pensioen gaat

Op je pensioenoverzicht worden diverse leeftijden genoemd. Deze ‘standaard’-leeftijden worden gebruikt om je pensioen te berekenen. Maar: de leeftijden die op het overzicht staan zijn geen verplichte leeftijden. Je kiest zelf wanneer je stopt met werken. Je pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend op basis van de leeftijd waarop je daadwerkelijk met pensioen gaat.

De wereld verandert snel. Ook de manier waarop je communiceert en hoe je je zaken regelt. Internet is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Keek je vroeger trouw naar het weerbericht van het 8 uurjournaal, tegenwoordig check je gewoon met buienradar.nl of het ’s avonds lekker genoeg is om te BBQ‘en.

Steeds minder post

Ook Pensioenfonds Vervoer wordt steeds digitaler. Jij hebt bij het fonds je eigen online dossier, waar je brieven en pensioenoverzichten kunt bekijken. Wel verstuurt het fonds het overzicht nog steeds per post. Het aantal mensen dat overstapt naar e-mail wordt echter steeds groter. Van alle pensioenoverzichten die in mei zijn verzonden, werden er 13.500 stuks niet meer geprint en per post verzonden. Dat levert een flinke besparing op. Deze kostenbesparing komt weer ten goede aan jouw pensioen en dat van je collega’s. Mailen is ook nog eens beter voor het milieu. Genoeg redenen om te kiezen voor digitale post.

Hoe werkt digitale post?

Pensioenfonds Vervoer wil graag iedereen via e-mail berichten in plaats van per post. Heb je hier geen bezwaar tegen? Log dan in op pfvervoer.nl, ga naar het onderdeel ‘Mijn pensioen’ en kies vervolgens ‘Mijn profiel’. Geef hier aan dat het pensioenfonds je mag e-mailen en vul het e-mailadres in waarop je bereikbaar bent. Je ontvangt daarna een e-mail wanneer er digitale post voor je klaarstaat in ‘Mijn pensioen’. Alle digitale post blijft trouwens gewoon in je dossier staan, ook als je het bekeken hebt. Handig om zo alle pensioenoverzichten en brieven van Pensioenfonds Vervoer overzichtelijk bij elkaar te bewaren.

Meer weten?

Ga naar pfvervoer.nl
Of neem contact op met de Pensioendesk via 0900-1964 (0,0 eurocent per minuut). De medewerkers van Pensioenfonds Vervoer zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur bereikbaar.

De overheid stelt elk jaar opnieuw vast wat een ‘klein’ pensioen is. In 2017 is dat een pensioen van minder dan 467,89 euro bruto per jaar. Wat gebeurt er met deze kleine pensioenen?

Als je met pensioen gaat

Als je met pensioen gaat en je een klein pensioen hebt opgebouwd, betaalt Pensioenfonds Vervoer je pensioen in één keer uit. Dit heet afkopen. Wordt je pensioen afgekocht, dan krijg je in één keer de waarde van het pensioen dat je hebt opgebouwd. Dit betekent dat je geen pensioen meer krijgt van Pensioenfonds Vervoer.

Als je uit dienst gaat

Je kunt je pensioen niet eerder afkopen. Ook niet als je uit dienst gaat. Ga je bij een ander pensioenfonds of andere verzekeraar pensioen opbouwen? Dan kun je je pensioen meenemen. Dit heet waardeoverdracht. Zodra je pensioen is overgedragen aan een ander fonds, krijg je geen pensioen meer van Pensioenfonds Vervoer.

Vanaf 1 januari 2018 wordt een klein pensioen waarschijnlijk zelfs automatisch overgedragen naar je volgende pensioenfonds. Zo houd je als je van baan wisselt al je pensioenen bij elkaar. En: meerdere kleine pensioenen kunnen samen veel waard zijn wanneer je met pensioen gaat.

Weten hoeveel jij hebt opgebouwd?

Ga voor meer informatie over jouw pensioen naar pfvervoer.nl. Log hier in met je DigiD. In ‘Mijn pensioen’ vind je jouw pensioenoverzicht (UPO). Daarop zie je hoeveel pensioen je tot nu toe hebt opgebouwd.

Meer weten?

Ga naar pfvervoer.nl

Of neem contact op met de Pensioendesk via 0900-1964 (0,0 eurocent per minuut). De medewerkers van Pensioenfonds Vervoer zijn van maandag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur bereikbaar.