Nieuwe cao 2023

Een extraatje in januari 

Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg. Deze cao loopt tot en met 31 december 2023. In de nieuwe cao zijn afspraken gemaakt over een flinke verhoging van het loon, de toeslagen en de vergoedingen. Ook krijg je een eenmalige uitkering. 

Of je nu al tien jaar in dienst bent bij je werkgever of net een maand: de hoogte van de eenmalige uitkering is altijd hetzelfde. Als je maar op 2 januari 2023 in dienst was.

Dit ontvang je als je fulltime werkt

Was jij op 2 januari 2023 in dienst van een werkgever die valt onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer? Kijk dan even goed op je loonstrookje van januari en controleer of je de eenmalige uitkering hebt ontvangen. Voor iedereen die fulltime werkt, is €250,- bruto extra bij het loon van januari 2023 overgemaakt. 

Dit ontvang je als je parttime werkt

Werk je in deeltijd? Dan krijg je een gedeelte van deze €250,- bruto uitgekeerd. We noemen dat ‘een bedrag naar rato van het aantal verrichte diensturen’. De rekensom wordt gemaakt met een minimum van het aantal uren dat jij werkte in 2022. 

Een rekenvoorbeeld. Heb je een arbeidsovereenkomst van 20 uur per week (50%), dan heb je recht op €125,- bruto eenmalige uitkering. Maar heb je in de praktijk in 2022 geen 20 uur per week maar gemiddeld 25 uur per week gewerkt? Dan werkte je 62,5% per week. Je hebt in dat geval recht op 62,5% van €250,- en ontvangt €156,25 bruto eenmalige uitkering. 

Klopt er iets niet? 

Heb je de eenmalige uitkering niet gekregen? Klopt de hoogte ervan niet? Of heb je een andere vraag over de cao? Neem dan contact op met Stichting VNB via het gratis telefoonnummer 0800-0225022 of mail naar transport@fnv.nl 


Nieuwe cao is algemeen-verbindend verklaard

De cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen is op 13 januari 2023 officieel algemeen-verbindend verklaard. Dit betekent dat de cao nu voor alle bedrijven en werknemers in de bedrijfstak van toepassing is. Er zijn werkgevers voor wie de algemeen-verbindend-verklaring niet geldt. Dat zijn werkgevers die al onder een andere cao vallen. Bijvoorbeeld een bedrijfstak-cao, zoals vroeger Goederenvervoer Nederland (KNV) of één van de bedrijfs-cao’s, zoals die van DHL.

Meer weten over de nieuwe cao? Kijk dan op 

https://www.fnv.nl/cao-sector/vervoer/transport-logistiek/cao-transport-uitgelegd/stichting-vnb/top-5

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *