Gedeeld belang

Onderhandelaars aan het woord

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Dat moet goed geregeld zijn. Daarover zijn vakbonden en werkgeversorganisaties het eens. En ze maken daarover afspraken bij cao-onderhandelingen. Al bemoeit ook de overheid zich met pensioen. Twee cao-onderhandelaars aan het woord over de pensioenregeling voor mensen in transport en logistiek.

Linker foto: Willem Dijkhuizen (63) is bestuurder bij FNV Transport en Logistiek.
Wanneer Willem zelf met pensioen gaat?
“Als het werk me niet meer bevalt, kijk ik of ik kan stoppen. Maar voorlopig ga ik nog even door.”

Rechter foto Pieter Kievit (43) is manager cao-bureau en hoofdonderhandelaar bij TLN.
Wanneer Pieter zelf met pensioen zal gaan?
“Ik denk dat ik zijn vroegst in 2045 stop. Ik vind mijn werk veel te leuk.”

 

Hoofdlijnen
Willem Dijkhuizen (FNV) en Pieter Kievit (TLN) kruisen de degens als het gaat over de Cao Beroepsgoederenvervoer. Als ‘sociale partners’ maken zij ook afspraken over pensioen. Dan gaat het om hoofdlijnen. Het bestuur van Pensioenfonds Vervoer vult de details in en het pensioenfonds voert de regeling uit.

 

Besluiten over pensioen
Pensioenfonds Vervoer is een bedrijfstakpensioenfonds. In het bestuur van het fonds zitten vertegenwoordigers van FNV, CNV, TLN en KNV. En daarnaast zijn er onafhankelijke bestuurders.
Vakbonden en werkgeversorganisaties (de ‘sociale partners’) maken afspraken over hoe zij het pensioen geregeld willen zien. Daarbij moeten zij zich houden aan de wettelijke regels. En zij houden natuurlijk ook rekening met de wensen van hun achterbannen, de leden van hun organisaties.

 

Goede regeling
Over een aantal belangrijke uitgangspunten van de pensioenregeling hebben de sociale partners geen discussie. Pieter: “Mensen hebben recht op een goed pensioen. Dat lukt beter als je samen belegt. De kans op een goed rendement is dan groter. Dat is de kracht van een pensioenfonds. De afgelopen tien jaar heeft Pensioenfonds Vervoer goed gepresteerd. Ondanks de strenge regels heeft ons pensioenfonds de pensioenen nog nooit hoeven te verlagen.” Bij het beleggen houdt het pensioenfonds rekening met een aantal uitgangspunten die de sociale partners belangrijk vinden. Pieter: “We hebben bijvoorbeeld steeds gezegd dat we niet te veel risico willen nemen. Dat betekent dat als het goed gaat op de financiële markten, we misschien ietsje minder snel groeien. Maar als het slecht gaat, merken we er ook minder van.”

 

Uitgangspunten
Enkele uitgangspunten voor de pensioenregeling van Pensioenfonds Vervoer:
– zo stabiel mogelijk pensioen
– financieel kunnen doen wat je deed voor je pensionering
– kunnen stoppen met werken vóór je AOW krijgt
– uitkering voor je partner als je overlijdt

Willem: “Partnerpensioen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Als een werknemer overlijdt, moet zijn of haar partner niet in de problemen komen. Dat is goed geregeld bij Pensioenfonds Vervoer. Partners krijgen namelijk een volwaardige uitkering nadat een werknemer is overleden.”

 

Eerder stoppen
De afgelopen tijd hebben de cao-partijen ook onderhandeld over de Zwaarwerkregeling. Willem: “Veel werknemers in transport en logistiek merken als ze ouder worden dat het werk ze zwaarder valt. Kunnen stoppen met werken voordat je AOW krijgt, is daarom een vast element in de pensioenregeling. Vanaf 1 januari 2022 komt daar een extra mogelijkheid bij met Zwaarwerkregeling. Dat is weliswaar geen regeling van Pensioenfonds Vervoer, maar het helpt je wel om eerder te kunnen stoppen.”

 

Zwaarwerkregeling
De Stichting Regeling Vervroegd Uittreden voert de Zwaarwerkregeling uit. De consulenten van Pensioenfonds Vervoer kunnen samen met je kijken of eerder stoppen een haalbare kaart is. Kom je in aanmerking voor de regeling? Dan krijg je bijna 1.900 euro bruto per maand totdat je AOW krijgt. Mensen kunnen maximaal drie jaar gebruik maken van de regeling.

Pieter: “Het is goed dat de Zwaarwerkregeling er is. Maar we vinden het ook belangrijk dat mensen kunnen en willen blijven werken. Je werk is een belangrijk onderdeel van je leven. Het is dus van belang dat je dat met plezier en op een gezonde manier kunt blijven doen. Daarnaast betalen de werkenden de AOW. De AOW-leeftijd zal niet meer dalen, maar AOW moet wel betaalbaar blijven. Het is dus belangrijk dat zoveel mogelijk mensen fit en gezond zijn. Daar moeten werkgevers en werknemers samen voor zorgen. En dat doen we dan ook in onze bedrijfstak.”

 

Veranderingen
De vakbondsman en de werkgeversvertegenwoordiger zijn het ook volmondig eens over het belang van een pensioenfonds voor de bedrijfstak. “We willen dat zoveel mogelijk mensen goed pensioen krijgen. Nu en in de toekomst”, zegt Pieter. En Willem vult aan: “Daarom willen we als vakbond dat in het nieuwe pensioenstelsel de uitgangspunten zoveel mogelijk behouden blijven. Dat mensen niet in de kou komen te staan.”

 

Nieuw pensioenstelsel
De nieuwe regels voor pensioen vloeien voort uit het Pensioenakkoord, dat de afgelopen jaren moeizaam tot stand is gekomen. Die nieuwe regels moeten ervoor zorgen dat het Nederlandse pensioenstelsel toekomstbestendig blijft. De overheid en de sociale partners zijn op dit moment druk met de uitwerking van het akkoord.

De twee onderhandelaars vertellen hoe zij zich voorbereiden op de nieuwe pensioenwetgeving. De nieuwe regeling van Pensioenfonds Vervoer moet daarop aansluiten. Willem: “We willen dat de goede elementen in de huidige regeling overeind blijven. Als partijen zullen we best wel verschil van mening hebben over hoe dat precies uitwerkt voor sommigen. Maar we beginnen niet met te bedenken waar we het niet over eens zijn. We laten ons eerst informeren door onze eigen pensioenexperts en door Pensioenfonds Vervoer.”

Pieter: “Pensioenfonds Vervoer neemt de uitgangspunten met ons door en kijkt of ze nog passen bij deze tijd. We bespreken ook of ze in lijn zijn met wat de mensen in de sector willen.”

 

Verschillen
Of de cao-partijen eruit komen, met die nieuwe regeling? Pieter wil het op dit moment liever niet hebben over tegenstellingen die op tafel komen. Hij denkt ook dat het wel zal meevallen. “Zo groot zijn de veranderingen ook niet volgens mij. Voor werkgevers staat wel vast dat er een maximum is aan het deel van het salaris dat naar de opbouw van je pensioen gaat.” Willem: “Als het om pensioen gaat, hebben we gedeelde belangen. We willen het collectieve systeem in stand houden.”

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *