Mankement

/
Mijn pa was een goede chauffeur. Maar aan één oog zag hij weinig…